Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

VOG particulieren

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in het onderwijs of als taxichauffeur.

U kunt uw verklaring omtrent het gedrag (VOG) persoonlijk in het gemeentehuis aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel tijdens openingstijden telefoonnummer 14 072 voor het maken van een afspraak.

Let op: meenemen bij aanvragen in gemeentehuis

Neemt u onderstaande zaken niet mee, dan kunt u geen VOG aanvragen. 

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).*
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. U ontvangt dit formulier van de werkgever die u vraagt een VOG te overleggen. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Hij ondertekent het formulier en zet parafen en een stempel.

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Online aanvragen: als er een digitale aanvraag voor u is klaargezet

Wilt u de VOG online aanvragen? Dan vult uw werkgever eerst online een deel in en stuurt dit door naar de Dienst Justis. U ontvangt daarna van de Dienst Justis een verzoek per e-mail om uw deel van het formulier in te vullen. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig en u betaalt met iDeal.

VOG aanvragen via internet 

Hoe werkt het?

  • U vraagt de Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor uzelf aan
  • U dient uw VOG-vezoek persoonlijk in
  • U bent een natuurlijk persoon (geen bedrijf)
  • U heeft een geldige reden voor de aanvraag. Bijvoorbeeld: uw werkgever vraagt erom of u wordt lid van een schietvereniging
  • De instantie die om de VOG vraagt, heeft het formulier ingevuld en voorzien van handtekening, parafen en stempel
  • U vraagt de VOG direct aan bij het COVOG als u niet in de BRP van uw woongmeente staat ingeschreven
  • De Dienst Justis beslist of u een VOG krijgt.

Veelgestelde vragen VOG particulieren (Dienst Justis)

Informatie voor mensen die niet in de BRP staan ingeschreven (Dienst Justis)

Kosten

Kosten aanvraag VOG
Online aanvraag € 33,85
Aanvragen in het gemeentehuis € 41,35

U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Gratis VOG vrijwilligersorganisaties

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De gratis VOG kunt u alleen online aanvragen. Voldoet uw vrijwilligersorganisatie aan de voorwaarden? Dan kunt u met e-Herkenning op gratisvog.nl een account voor uw organisatie aanmaken. Met dit account kan uw organisatie de VOG-aanvraag voor de vrijwilligers klaarzetten. De vrijwilliger gebruikt DigiD om de VOG aan te vragen.

Lees meer over voorwaarden en aanmelden op de website gratisvog.nl en van Dienst Justis