VOG particulieren

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in het onderwijs of als taxichauffeur.

U kunt uw verklaring omtrent het gedrag (VOG) persoonlijk in het gemeentehuis aanvragen.

Maak een afspraak 's Ochtends tot 12.30 uur is er bij burgerzaken vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).

Let op: meenemen bij aanvragen in gemeentehuis

Neemt u onderstaande zaken niet mee, dan kunt u geen VOG aanvragen. 

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).*
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. U ontvangt dit formulier van de werkgever die u vraagt een VOG te overleggen. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Hij ondertekent het formulier en zet parafen en een stempel.

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Online aanvragen: als er een digitale aanvraag voor u is klaargezet

Wilt u de VOG online aanvragen? Dan vult uw werkgever eerst online een deel in en stuurt dit door naar de Dienst Justis. U ontvangt daarna van de Dienst Justis een verzoek per e-mail om uw deel van het formulier in te vullen. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig en u betaalt met iDeal.

VOG aanvragen via internet 

Hoe werkt het?

  • U vraagt de Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor uzelf aan
  • U dient uw VOG-vezoek persoonlijk in
  • U bent een natuurlijk persoon (geen bedrijf)
  • U heeft een geldige reden voor de aanvraag. Bijvoorbeeld: uw werkgever vraagt erom of u wordt lid van een schietvereniging
  • De instantie die om de VOG vraagt, heeft het formulier ingevuld en voorzien van handtekening, parafen en stempel
  • U vraagt de VOG direct aan bij het COVOG als u niet in de BRP van uw woongmeente staat ingeschreven
  • De Dienst Justis beslist of u een VOG krijgt.

Veelgestelde vragen VOG particulieren (Dienst Justis)

Informatie voor mensen die niet in de BRP staan ingeschreven (Dienst Justis)

Kosten

Kosten aanvraag VOG
Online aanvraag € 33,85
Aanvragen in het gemeentehuis € 41,35

U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Gratis VOG vrijwilligersorganisaties

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De gratis VOG kunt u alleen online aanvragen. Voldoet uw vrijwilligersorganisatie aan de voorwaarden? Dan kunt u met e-Herkenning op gratisvog.nl een account voor uw organisatie aanmaken. Met dit account kan uw organisatie de VOG-aanvraag voor de vrijwilligers klaarzetten. De vrijwilliger gebruikt DigiD om de VOG aan te vragen.

Lees meer over voorwaarden en aanmelden op de website gratisvog.nl en van Dienst Justis