Verhuizing vanuit het buitenland

Wilt u zich vanuit het buitenland in Heerhugowaard vestigen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Doe dit binnen 5 dagen na uw verhuizing naar Nederland. Let op: dit moet u ook doen als u eerder in Nederland ingeschreven stond.

Inschrijving kan alléén op afspraak, in het gemeentehuis.

Maak een afspraak U kunt hiervoor alleen terecht op afspraak, vanaf 13.30 uur (ook op vrijdagavond).

Meenemen

U moet het volgende meenemen:

 • Alle in het bezit zijnde geldige legitimatiebewijzen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • Heeft u een huurwoning? Neem dan uw originele huurcontract  mee.
 • Heeft u een koopwoning? Neem dan het koopcontract mee.
 • Woont u bij iemand in? Neem dan een schriftelijke verklaring van inwoning van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs mee.
 • Vestigt u zich vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius of Aruba? Dan moet u ook het originele uitschrijfbewijs inleveren.

De volgende originele documenten moet u laten zien:

 • een geboorteakte

  En als het van toepassing is: 
 • een huwelijksakte
 • een echtscheidingsakte
 • een overlijdensakte van de echtgenoot of echtgenote
 • geboorteakte(n) van uw kind(eren)
 • adoptie- of erkenningsakte(n) van uw kind(eren)

Let op: een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland of in een ander land. Afhankelijk van het land waar het document is afgegeven, moet het worden gelegaliseerd om te kunnen gebruiken. Legalisatie van documenten (Rijksoverheid.nl)

De gemeente vraagt een officiële vertaling van akten die niet zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal.

Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie in de BRP

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.