Verhuizing naar het buitenland

Gaat u binnen één jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijven? Geef dit dan binnen 5 dagen voor uw vertrek aan de gemeente door. Regel dit online of in het gemeentehuis.

Let op: u kunt alleen online aangifte doen als iedereen die staat ingeschreven op het oude adres emigreert. Blijft er nog iemand achter, dan moeten alle personen die emigreren persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.
 

Geef uw verhuizing naar het buitenland door Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig

Wie kan de verhuizing doorgeven

Bij een aangifte van vertrek voor meerdere personen tegelijk moet het laatste adres vóór vertrek van deze personen hetzelfde zijn. Blijven er een of meer personen achter op uw woonadres? Dan komt u met iedereen die meeverhuist persoonlijk naar de publiekshal om de verhuizing door te geven. Ook minderjarige kinderen moeten meekomen. Een schriftelijke verhuisaangifte is in dat geval niet mogelijk.
U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven ook al weet u nog niet precies op welk adres u gaat wonen. 

Als alle personen van het adres naar het buitenland vertrekken kunt u de verhuizing via de website of persoonlijk in de publiekshal doorgeven. 

U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen: 

 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar 
 • iedereen vanaf 18 jaar voor zichzelf 
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun inwonende kinderen 
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders

Daarnaast gelden de volgende regels: 

 • Als er iemand op het adres blijft wonen, dan moeten alle personen die vertrekken van het adres naar het buitenland zelf persoonlijk de aangifte doen. 
 • Kinderen tot 16 jaar kunnen zelf geen aangifte doen. Dit moeten de ouders, voogden of verzorgers doen. 
 • Voor onder curatele gestelden geldt dat de curatoren de aangifte moeten doen. 
 • Van de verplichting tot het in persoon verschijnen kan worden afgeweken als de persoon verblijft in een penitentiaire instelling of niet kan komenvanwege gezondheidsredenen.

In het gemeentehuis uw adreswijziging doorgeven

Blijven er een of meer personen achter op uw woonadres? Dan moet iedereen die meeverhuist persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Ook minderjarige kinderen moeten meekomen.

's Ochtends tot 12.30 uur is er bij burgerzaken vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).

Maak een afspraak

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).*

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Verhuisdatum

Als uw verhuisaangifte volledig is en bij de afdeling Burgerzaken binnen is, kunt u per direct worden uitgeschreven.

U kunt uw adreswijziging doorgeven vanaf 5 dagen vóór uw vertrek. De datum waarop de aangifte binnenkomt is de datum die geldt als officiële verhuisdatum. 

Verklaring van voorgenomen vertrek

Een verklaring van voorgenomen vertrek heeft u nodig voor bijvoorbeeld de douane, zoals voor het inklaren en uitklaren van goederen. U komt hiervoor persoonlijk naar het gemeentehuis.

Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie in de BRP

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.