Verhuizing naar het buitenland

Gaat u binnen één jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijven? Geef dit dan binnen 5 dagen voor uw vertrek aan de gemeente door. Regel dit online of in het gemeentehuis.

Let op: u kunt alleen online aangifte doen als iedereen die staat ingeschreven op het oude adres emigreert. Blijft er nog iemand achter, dan moeten alle personen die emigreren persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.
 

Geef uw verhuizing naar het buitenland door Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig

Wie kan de verhuizing doorgeven

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft voor zichzelf de verhuizing door. U kunt ook voor iemand anders de verhuizing doorgeven. 

 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • de curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

U kunt alleen schriftelijk aangifte doen als iedereen die staat ingeschreven op het oude adres emigreert. Blijft er nog iemand achter, dan moeten alle personen die emigreren persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.

In het gemeentehuis uw adreswijziging doorgeven

Blijven er een of meer personen achter op uw woonadres? Dan moet iedereen die meeverhuist persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Ook minderjarige kinderen moeten meekomen.

's Ochtends tot 12.30 uur is er bij burgerzaken vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).

Maak een afspraak

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)

Verhuisdatum

Als uw verhuisaangifte volledig is wordt U direct uitgeschreven. Ligt de verhuisdatum in de toekomst, dan wordt U uitgeschreven op de door U opgegeven verhuisdatum.

U kunt uw adreswijziging doorgeven vanaf 5 dagen voor uw vertrek en niet later dan 5 dagen na uw verhuizing. Geeft U dit later dan na 5 dagen door, dan telt de datum van aangifte. 

Verklaring van voorgenomen vertrek

Een verklaring van voorgenomen vertrek heeft u nodig voor bijvoorbeeld de douane, zoals voor het inklaren en uitklaren van goederen. U komt hiervoor persoonlijk naar het gemeentehuis.

Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie in de BRP

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.