Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat gaat er precies gebeuren?

Heerhugowaard gaat ‘Aan de bak’. Deze campagne laat zien hoe je afval goed kunt scheiden. Dit vindt de gemeente erg belangrijk. Veel herbruikbare materialen komen nog vaak in de grijze container terecht. Dat is zonde! Want als wij ons afval goed scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden om weer nieuwe producten van te maken. Afval dat niet geschikt is voor hergebruik, valt onder restafval. Dit gaat uiteindelijk de verbrandingsoven in. Het is dus jammer als daar nog bruikbare grondstoffen in zitten. Het verbranden van afval is niet alleen slecht voor het milieu, maar kost ook een hoop geld. Door afval goed te scheiden, besparen we veel energie, kostbare grondstoffen en uiteindelijk ook geld.

Wat zijn de voordelen om afval te scheiden?

Afval dat niet wordt gescheiden, komt terecht bij het restafval. Restafval gaat vrijwel allemaal de verbrandingsoven in. Dat is niet alleen slecht voor milieu, maar ook zonde omdat er vaak nog nieuwe producten van de grondstoffen te maken zijn. In ons huishoudelijk afval zitten vaak nog (her)bruikbare grondstoffen zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (zoals blik en aluminium), drankenkartons, textiel, etensresten, maar ook glas en papier. Restafval verbranden kost (veel) geld en de kosten stijgen alleen maar. Het hergebruiken of terugwinnen van sommige afvalstoffen bespaart geld of levert geld op.

Jullie willen restafval per persoon verminderen, waar is dit op gebaseerd?

De gemeente Heerhugowaard heeft het doel om de hoeveelheid restafval in ieder geval terug te brengen van 230 naar 150 kilo per persoon, per jaar. Dat is dus per persoon 80 kilo minder restafval per jaar. Deze hoeveelheid is makkelijk te bereiken door afval in de juiste bak te gooien. Er is namelijk eigenlijk maar een heel klein deel van ons afval restafval. Dat komt omdat veel mensen nog herbruikbare afvalstoffen bij het restafval gooien. Denk aan glas, papier, plastic, metaal en drankkartons. De gemeente doet regelmatig onderzoek naar het ingezamelde afval. Zo monitoren wij de afvalinzameling in Heerhugowaard. In het grondstoffen beleidsplan (pdf, 1.3mb) is meer te vinden.

Oranje rolcontainer

Kan ik ook een kleinere container krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij werken in Heerhugowaard met één maat rolcontainer.

Worden mijn andere bakken nu minder geleegd?

Nee, dat blijft voorlopig hetzelfde. Bij goed gebruik van de oranje en groene bak, blijft de grijze bak een stuk leger. Die zou u dus een keertje kunnen overslaan.

Op welke dag worden mijn bakken geleegd?

Het handigste is om daarvoor op de Afvalwijzer te kijken. Deze is te vinden via www.mijnafvalwijzer.nl. Er is ook een handige app voor iOS en Android. In de app kunt u instellen dat u automatisch een seintje krijgt als de container aan de weg moet.

Waarom moet ik PMD-afval los of in een doorzichtige zak in de oranje container?

PMD mag los of in een doorzichtige zak in de container. Bij los plastic zoals boterhamzakjes bestaat er een kans dat deze uit de waaien. Het is dus handig om bijvoorbeeld een doorzichtige containerzak te gebruiken. Deze is te koop bij supermarkten of een discountwinkel.

We raden doorzichtig aan omdat de afvalverwerker zo kan zien wat er in zit. Helaas wordt er soms ook restafval in de PMD container gegooid. Wanneer afval in een zwarte zak zit is niet goed te zien wat de inhoud is. Een vracht zou dan afgekeurd kunnen worden en dat is zonde, want herbruikbare grondstoffen verdwijnen dan in de verbrandingsoven.

Wat mag ik allemaal in de oranje container gooien?

In de oranje rolcontainer mogen plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons. Daar zit wel wat verschil in. Doe daarvoor de check: Is het een verpakking? Is het leeg? Komt het uit de keuken of badkamer? 3x ja? Dan hoort het bij in de PMD container. Gooi verzameld plastic in een doorzichtige zak in de container. Een zwarte zak wordt als restafval beoordeeld. En dan mag het materiaal niet naar de plasticverwerker maar wordt het toch verbrand. Een compleet overzicht is te vinden op de pagina Wat hoort waar.

Kan mijn oranje bak worden opgehaald?

Nee, de gemeente haalt geen bakken (meer) op. Alleen als deze omgewisseld worden, bijvoorbeeld omdat ze stuk zijn.

In februari was er voor inwoners een gelegenheid om hun oranje bak op te halen door de gemeente. Inwoners die doorgaven dat zij PMD liever wegbrachten naar een centrale plek, kregen hiermee een kans om de oranje bak op te laten halen. Heeft u door het wegbrengen van PMD toch geen behoefte aan de bak? Dan kunt u hem zelf brengen naar de gemeentewerf aan de Beukenlaan 25.

Ik woon in een wijk waar we zakken aan de lantaarnpalen hingen, waarom kan ik dit niet blijven doen?

De oranje rolcontainer heeft deze manier van inzamelen vervangen.

Krijgen we ook zakken om het plastic in te doen?

Nee. Deze kunt u zelf aanschaffen bij een supermarkt of discountwinkel. Maar u mag uw PMD afval ook los in de container gooien. Wij raden u wel aan om een doorzichtige containerzak te gebruiken.

Mijn plastic afval past niet in de container, wat moet ik daar mee doen?

Dit kunt u brengen naar de gemeentewerf (Beukenlaan 25).

Blijven de PMD verzamelcontainers bij de milieuparkjes en supermarkten wel bestaan?

De PMD verzamelcontainers staan bij winkelcentra en supermarkten. Bij de milieuparkjes in de wijken zijn de oranje verzamelcontainers weggehaald nadat alle laagbouw huishoudens een rolcontainer hebben gekregen. Op de pagina Waar breng ik mijn afval is te zien waar u de bakken kunt vinden.

Ik heb een aparte ombouw gemaakt voor 2 containers, krijg ik een nieuwe van de gemeente?

Nee.

Afval scheiden

Het komt toch op één hoop, waarom zou ik mijn afval scheiden?

Dat is niet waar!

Alle afvalstromen die door de gemeente gescheiden worden ingezameld en niet vervuild zijn met restafval, blijven gescheiden. Deze worden elk op passende wijze verwerkt. Alleen nog niet al het ingezamelde materiaal is goed geschikt voor hoogwaardige recycling, zoals bij bepaalde soorten plastics. In die ontwikkeling worden de laatste tijd grote stappen gezet.

Bedrijven hebben toch veel meer afval, waarom doen jullie daar niks aan?

Het lijkt logisch dat bedrijven het meeste afval produceren. Toch is de meeste winst te behalen bij de huishoudens. De meeste bedrijven doen namelijk al veel aan recycling. Het aandeel niet-gerecyclede afval uit de bouw, industrie en landbouw is bij elkaar minder dan het niet-gerecyclede afval van huishoudens. Op dit moment wordt 57% van het Heerhugowaardse huisvuil gescheiden ingezameld. De uitdaging is om dit naar 75% krijgen.

Waarom doet de gemeente niet aan nascheiding, dat is toch efficiënter?

Dat hangt af van de situatie. Nascheiding betekent dat het afval in één container wordt ingezameld. Daarna moet dan het herbruikbare materiaal eruit gehaald worden.

De gemeente wil zoveel mogelijk afval kunnen hergebruiken. Bij nascheiding gaat door vervuiling de kwaliteit van veel herbruikbaar materiaal verloren. Zo is er geen compost meer te maken van GFT en etensresten. Papier en textiel worden dan helemaal onbruikbaar. Bij het scheiden van afval aan de bron, is een veel hogere kwaliteit op te halen. Nascheiding wordt daarom door de gemeente toegepast als aanvulling, bijvoorbeeld als bij het scheiden aan de bron onvoldoende resultaat haalbaar is. Het is geen geschikt alternatief voor bronscheiding.

Waar gaat het ingezamelde afval naartoe?

Het ingezamelde huishoudelijk afval brengen wij naar verschillende plekken om gescheiden te worden verwerkt:

 • Gft en etensresten gaan naar de compostering  van HVC in Middenmeer.
 • Huishoudelijk restafval gaat na nascheiding naar de AVI van de HVC in Alkmaar.
 • Oud papier gaat via HVC naar een recycler.
 • PMD via Mid Waste en HVC naar een recycler.
 • Asbest gaat naar Afvalzorg in Nauerna.
 • Vlakglas naar Vlakglas Recycling Nederland.
 • Flessenglas gaat via HVC naar een recycler.
 • Matrassen gaan naar Retour Matras.
 • Chemisch afval gaat naar SUEZ in Veendam.
 • Oude metalen gaan naar een handelaar in oud ijzer.
 • Wit- en bruingoed gaan naar WeCycle.
 • Alle overige stromen gaan naar Sortiva in Alkmaar die daar verder worden /gesorteerd/bewerkt/opgewerkt voor recycling.

Wat doen jullie bij de gemeente zelf eigenlijk aan afvalscheiding?

In alle kantoren van de gemeente worden alle soorten afvalstromen gescheiden. Er staan gecombineerde vuilnisbakken voor de verschillende afvalstromen. Een afvalverwerker zamelt het afval in.

Gaat de afvalstoffenheffing omlaag als de hoeveelheid restafval minder wordt?

Door verstandig om te gaan met ons afval zorgen wij er in ieder geval voor dat de afvalstoffenheffing niet verder stijgt.

De kosten voor het verwerken van restafval gaan steeds verder omhoog. Een groot deel van deze kosten zijn te voorkomen. Dit komt doordat er nog heel veel andere afvalsoorten (zoals plastic en GFT) bij het restafval zit. Door afval goed te scheiden, kunnen we het aangeleverde restafval verminderen. Zo zorgen we ervoor dat de kosten voor de verwerking niet verder op lopen. Hoe beter afval wordt gescheiden, hoe minder kosten doorberekend worden in de afvalstoffenheffing.

Ik betaal jullie om mijn afval op te halen, waarom moet ik het zelf scheiden?

Elk Heerhugowaards huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Deze heffing is gekoppeld aan het ophalen en verwerken van afval en grondstoffen. Voor het ophalen en aanbieden gelden regels. De verplichting voor het scheiden van afval staat in de Wet Milieubeheer en de daaraan gekoppelde afvalstoffenverordening.

Kost het apart inzamelen van plastic, metaal (blik) en drankenkartons niet meer dan het oplevert?

Nee, zolang inwoners allemaal Plastic, Metaal (blik) en Drankkartons (PMD) gescheiden aanbieden. Voor het apart inzamelen van PMD-afval met een extra rolcontainer worden uiteraard ook kosten gemaakt. De rolcontainers en de inzamelvoertuigen kosten geld. Het gescheiden ingezamelde PMD levert echter geld op. Des te meer PMD, des te meer inkomsten om de kosten te dekken en geld over te houden is.

Wat doen jullie naast die extra rolcontainer nog meer om afval scheiden te stimuleren?

Met de ‘Aan de bak’ campagne is een grote voorlichtingsactie gestart naar inwoners over het goed scheiden van afval. Verder krijgt u informatie om te kunnen zien, welk afval in welke bak hoort. En hoe u op een verantwoorde wijze kunt omgaan met afval en grondstoffen. Ook op scholen wordt voorlichting gegeven en  zijn er de vrijwillige ZAP’ers (ZwerfAfval Rapers) in onze gemeente. Daarnaast wordt gewerkt aan een plan voor de introductie van een afvalcoach.

Hebben jullie gekeken naar de ervaringen in Langedijk met 3 verschillende containers?

Ja, wij werken samen met de gemeente Langedijk en hebben regelmatig contact over de afvalinzameling. Hun ervaringen, en die van andere inzameldiensten in Noord-Holland, zijn in onze overwegingen meegenomen. Naast een derde rolcontainer, is er in Langedijk direct gekozen om elke afvalsoort eens in de 3 weken op te halen. In Heerhugowaard is dat eens in de 2 weken.

Waarom moeten we ons restafval niet wegbrengen zoals in Alkmaar?

Het stimuleren van afval scheiden kan op meerdere manieren. De ene methode sluit de andere niet uit. De gemeente heeft er nu voor gekozen om PMD aan huis in te zamelen via een rolcontainer en zich meer te richten op de communicatie. Het wegbrengen van restafval heeft nogal wat voeten in aarde. Zo moeten er plekken komen waar het restafval naartoe worden gebracht. In Alkmaar hadden de huishoudens al 3 bakken voor de deur (restafval, GFT en papier). De keuze is daar geweest om geen 4e bak erbij te doen, maar om de restafval bak te gebruiken voor PMD.

Mijn containers stinken, wat kan ik daar aan doen?

Om nare geuren te voorkomen is het verstandig om de container regelmatig schoon te maken met water en een sopje. Daarnaast kunt u de deksel van de container op een kiertje laten staan zodat er lucht bij kan komen. Gooi afval in de juiste bak en zet de container ook niet in de volle zon. Op internet zijn verder nog vele handige tips te vinden over het schoon houden van de container.

Overig

Waar kan ik de milieuparkjes vinden?

Deze zijn te vinden bij de toegangswegen van en naar de wijken. Daarnaast staan bij de (grotere) supermarkten en bij winkelcentra ook verschillende containers. Kijk voor de exacte locaties op de pagina Waar breng ik mijn afval.

Kan ik oud papier en karton ook wegbrengen?

Jazeker, oud papier en karton kunt u bij de milieuparkjes, bij supermarkten/winkelcentra of naar de gemeentewerf brengen. Maandelijks halen verenigingen in Heerhugowaard het oud papier en karton op. Kijk voor de ophaaldata op de pagina Oud papier en karton. .

Waar vind ik de containers voor glas en textiel?

Deze containers staan bij de milieuparkjes, supermarkten/winkelcentra en bij de gemeentewerf. Kijk voor de exacte locaties op de pagina Waar breng ik mijn afval.

Waar kan ik al mijn ophaaldagen bekijken?

Er zijn verschillende manieren om de ophaaldagen te bekijken. Via de app 'Afvalwijzer' heeft u alles in een keer bij de hand. Deze kunt u downloaden in de PlayStore (Android) of de App store (IOS). Ook kunt u kijken op www.afvalwijzer.nl. Hier kunt u ook een overzicht van uw ophaaldagen printen. Naast een afvalkalender heb je dan nog veel meer andere nuttige informatie bij de hand.

Kost het afval brengen bij de gemeentewerf geld?

Nee, voor particuliere huishoudens is dit gratis. Hiervoor betaalt u ook de afvalstoffenheffing.

Bedrijven, scholen, verenigingen enz. zijn aangewezen op commerciële inzamelaars en verwerkers van afval.