Op vrijdag 19 juli is het Omgevingsloket gesloten.

Vacatures

In Heerhugowaard werken wij elke dag aan een betere en veiligere omgeving voor iedereen die hier komt, woont, werkt, onderneemt en leeft. Dit doen we met inzet voor en door iedereen. Want alleen samen maken we het waar.

Heerhugowaard is jouw ruimte als jij met jouw ambities en talent het verschil wilt maken voor iedereen in onze mooie gemeente. Jij bent een publieke professional. Jouw blik is altijd naar buiten gericht en je pakt jouw ruimte om je te blijven ontwikkelen. Als jij groeit, groeit de organisatie mee. Zo zijn we altijd een stap voor.

Met plezier samenwerken voor een TOP dienstverlening: dat is werken bij Heerhugowaard.

De reactietermijn op de vacatures is verstreken.

Er zijn geen vacactures beschikbaar. Zodra de gemeente weer nieuwe medewerkers zoekt, wordt dit weer op deze pagina gezet.

 

Stageopdrachten najaar 2019

Stageopdracht KTO Dienstverlening

Tweejaarlijks houden de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk een tevredenheidsonderzoek m.b.t. de gemeentelijke dienstverlening. Met de aanstaande ambtelijke en bestuurlijke fusie trekken de gemeenten gezamenlijk op om komend najaar weer een meting uit te voeren. Dit als onderdeel van de landelijke burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl. De basis ligt vast in landelijke protocollen en er wordt gewerkt met een vaststaand SPSS-bestand voor de data-analyse. Een team van zo’n 4 a 5 stagiair(e)s ondersteunen de projectleider bij alle voorkomende werkzaamheden om de burgerpeiling uit te voeren: van steekproeftrekking tot programmeren/opzetten van vragenlijsten en van (handmatig) invoeren van data tot het maken van analyses. Daarnaast gaan de stagiair(e)s meewerken bij zowel de receptie van de gemeente als bij de webredactie. Je bent dan het (fysieke) visitekaartje van de gemeente en beantwoordt zoveel mogelijk vragen direct zelf of verwijst iemand in één keer goed door. Bij de webredactie help je mee om de informatie op de website en social media actueel te houden en dat de website wordt nagelopen en getest. Al deze ervaringen zijn bovendien nuttig bij het uitvoeren en analyseren van de burgerpeiling. Naast het gezamenlijk uitvoeren van de burgerpeiling krijgt elke stagiair(e) een of meer eigen taken c.q. verdiepende opdrachten:

  • Uitvoeren van een (eenvoudigere) enquête onder bezoekers van de balies in de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (incl. het opstellen van de  vragen met betrokken vakafdelingen).
  • Uitvoeren van een (eenvoudigere) enquête onder de bellers van het KCC / GCC (incl. het opstellen van vragen met betrokken vakafdelingen).
  • Analyses maken van de aanvullende eigen vragen bij de burgerpeiling (incl. het opstellen van de vragen met betrokken vakafdelingen).
  • Advies aan het telefonisch contactcentrum (KCC / GCC) over het vastleggen van relevante gegevens van elk telefoongesprek.

Voor bovenstaande stageplaatsen is vereist dat een stagiair(e):

  • Enige kennis heeft van de werking van een gemeente en de producten/diensten die de gemeente levert. 
  • Goed analytisch vermogen (incl. kennis van onderzoeksmethoden en SPSS) en snel nieuwe materie zich eigen kunnen maken.
  • Samen kunnen werken binnen een (project)groep en om kunnen gaan met verschillende mensen.
  • Een open, benaderbare houding en durft op anderen af te stappen/initiatief nemen.

Periode/Uren / Begeleiding

De stage duurt van september 2019 t/m januari 2020 (20 weken fulltime; deeltijd bespreekbaar). In deze periode moeten bovenstaande taken zijn uitgevoerd. De werkzaamheden worden voornamelijk op het gemeentehuis van Heerhugowaard uitgevoerd. Vanuit de gemeente wordt de stagiair(e) begeleid door Patrick Blokzijl (beleidsadviseur). Hij is de dagelijkse begeleider en ook de projectleider van burgerpeiling.

Voorzieningen en vergoedingen

Om bovenstaande taken goed uit te kunnen oefenen is voor de stagiair(e) een werkplek ingericht binnen het flexibel kantoorconcept. Wel dient de stagiair(e) een eigen laptop mee te nemen. Reiskosten tijdens werktijden worden vergoed, maar reiskosten in verband met woon-werkverkeer niet. Conform interne richtlijnen krijgt de stagiair(e) een stagevergoeding van 300,- euro per maand bruto. Voor vragen kan men terecht bij Patrick Blokzijl (p.blokzijl@heerhugowaard.nl). Bij interesse in deze stageplaats stuur een mail met motivatie en CV naar p.blokzijl@heerhugowaard.nl uiterlijk 22 mei.

Stuur je stageverzoek en vermeld ‘Stage 2019'.