Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Heerhugowaard bent ingeschreven. 

Uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats staan altijd op het uittreksel.
Vraag de instantie die uw uittreksel nodig heeft welke gegevens ze nog meer willen weten.

Vraag uittreksel aan Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig. U krijgt het uittreksel binnen 4 werkdagen via de post thuisgestuurd.

Aanvragen in het gemeentehuis

U kunt een uittreksel ook opvragen bij het gemeentehuis. Na betaling krijgt u het uittreksel direct mee. 
Bij burgerzaken is er 's ochtends tot 12.30 uur vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).

Maak afspraak  

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)

Neemt u dit niet mee, dan kunt u geen uittreksel aanvragen. 

Kosten

Het afschrift kost € 7,50. U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Afschrift BRP aanvragen voor geëmigreerde Nederlanders (eIDAS)