Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Heerhugowaard bent ingeschreven. Uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats staan altijd op het uittreksel.

Geef in het aanvraagformulier bij 'Aanvullende informatie' duidelijk aan welke gegevens u nodig hebt of waarvoor u een uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld: 'standaard uittreksel + nationaliteit + aantal personen op adres' of 'woonhistorie'.

Vraag uittreksel aan Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig. U krijgt het uittreksel binnen 4 werkdagen via de post thuisgestuurd.

Aanvragen in het gemeentehuis

U kunt een uittreksel ook opvragen bij het gemeentehuis. Na betaling krijgt u het uittreksel direct mee. 
Bij burgerzaken is er 's ochtends tot 12.30 uur vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).

Maak afspraak  

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).* Neemt u dit niet mee, dan kunt u geen uittreksel aanvragen. 

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Kosten

Het afschrift kost € 7,35. U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Afschrift BRP aanvragen voor geëmigreerde Nederlanders (eIDAS)