Toegankelijkheid

Deze verklaring is bijgewerkt op 5 maart 2018

De gemeente Heerhugowaard besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente Heerhugowaard gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

De gemeente Heerhugowaard stelt deze toegankelijkheidsverklaring op voor haar website.

Voldoen aan Webrichtlijnen

De website van de gemeente Heerhugowaard voldoet nog niet aantoonbaar aan de Webrichtlijnen (versie 2, niveau AA). Er wordt hard aan gewerkt om dit op korte termijn te realiseren. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is.

Uitgangspunten

Werkprocessen

Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen.

Afspraken en contracten

In de architectuurprincipes van de gemeente Heerhugowaard is toegankelijkheid een voorwaarde.

Kennis en vaardigheden

Medewerkers hebben goede kennis van de Webrichtlijnen. Als het nodig is worden externe experts ingehuurd. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers.

Software

Met de gebruikte software bieden de redacteuren toegankelijke content aan op HTML-pagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.

Oorzaak, gevolg en maatregelen

Oorzaak

De gemeente Heerhugowaard heeft bij de ontwikkeling van deze website laten toetsen op Webrichtlijnen versie 2. Er wordt geïnventariseerd welke problemen er nog zijn en er worden vervolgacties gepland.

Gevolg

Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen

In het eerste kwartaal van 2018 is een onderzoek op Webrichtlijnen versie 2 niveau AA uitgevoerd op de website van de gemeente Heerhugowaard. Een onafhankelijke inspectie-instelling doet dit onderzoek. Punten die uit dit onderzoek voortvloeien worden opgepakt.

Specifieke verbetertrajecten

Voor bepaalde content zijn specifieke verbetertrajecten opgestart:

  1. De pdf's voor inwoners en ondernemers op de website worden onderzocht op toegankelijkheid en er wordt een verbetertraject opgestart. Dit verbetertraject wordt als input gebruikt voor het oppakken van verbeteringen voor de andere pdf's. 
  2. Sommige online formulieren zijn onvoldoende toegankelijk. Er wordt een verbetertraject opgestart samen met de leverancier

Planning

In het eerste kwartaal van 2018 is geïnventariseerd  welke onderwerpen nog open staan. Deze onderwerpen zullen in de loop van 2018 worden opgepakt.
De toegankelijkheid en kwaliteit worden getoetst door medewerkers van de gemeente en waar nodig in samenwerking met een onafhankelijke deskundige.

Controles

Inspecties

De gemeente Heerhugowaard laat opleveringen en periodieke controles uitvoeren door onafhankelijke deskundigen.

Automatische toetsingen

Naast handmatige controles maakt de gemeente Heerhugowaard gebruik van zogenaamde spidertools om de website op kwaliteit te controleren.

Interne controle voor publicatie

Content op de website wordt voor publicatie getoetst door het contentteam. Content wordt waar nodig aangepast om toegankelijk te zijn voor alle bezoekers van de site.

Periodieke interne controle

Onderwerpen worden uitgelicht om te controleren en te optimaliseren, zoals de tabellen en pdf's.

Problemen, vragen en opmerkingen

Is de website van de gemeente Heerhugowaard, of onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het de gemeente weten via ons webformulier.