Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Textielinzameling

De gemeente geeft per jaar maximaal 4 vergunningen af voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding. Door middel van een roulatiesysteem wordt jaarlijks bepaald welke 4 liefdadigheidsinstellingen dit zijn.

Aanmelding voor textielinzameling Kijk bij de voorwaarden of u in aanmerking komt

Voorwaarden

  • De instelling moet een positieve beoordeling hebben ontvangen van het Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam.
  • De instelling moet een algemeen belang dienen.

Komt u in aanmerking?

Zet in de aanmeldingsmail:

U kunt ook een brief sturen aan:

Gemeente Heerhugowaard, afdeling Omgevingsvergunning
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

In oktober bepaalt de gemeente op basis van een roulatiesysteem welke 4 instellingen textiel mogen inzamelen.

Meer informatie

Een overzicht van alle organisaties die textiel inzamelen in Heerhugowaard vindt u op de pagina Textiel

Heeft u nog vragen over de textielinzameling en inzameling van andere afvalstoffen?
Neem dan telefonisch contact op via 14 072.