Ter inzage liggende stukken

Voorgenomen plannen of ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u ze bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven. Wilt u de stukken inzien? Neem telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken. Het is tijdelijk niet meer mogelijk om langs te komen zonder afspraak.