Subsidie voor gemeente

De gemeente vraagt waar mogelijk subsidie aan om bij te dragen in kosten van de uitvoer van verschillende projecten. Deze subsidies kunnen komen van bijvoorbeeld de Provincie Noord-Holland of de Europese Unie.