Subsidie Kunst en Cultuur

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de deelname van inwoners aan kunst en cultuur stimuleren. Denk daarbij aan het organiseren van concerten, uitvoeringen of exposities.

Download het aanvraagformulier (pdf, 201 KB)

Geen subsidie meer voor bepaalde activiteiten

Wegens het bereiken van het deelsubsidieplafond kan er geen subsidie meer worden aangevraagd voor activiteiten onder artikel 2, 3c en 3f:

  • Artikel 2: met regionale instellingen worden in regionaal verband afspraken gemaakt. Deze afspraken kunnen afwijken van hetgeen in deze verordening is neergelegd. Dit laatste geldt ook voor afspraken van het college met door haar aangewezen instellingen.
  • Artikel 3c: uitvoeringen door een amateurkunstvereniging.
  • Artikel 3f: het organiseren van exposities van amateurkunstenaars en professionele kunstenaars.