Subsidie Evenementen

De gemeente kan subsidie geven aan een organisatie die een evenement wil organiseren. Per jaar is er bij de gemeente Heerhugowaard een bedrag beschikbaar voor subsidiëring van evenementen. U kunt subsidie aanvragen voor evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de thema’s “verbinding” en “aantrekkelijkheid Heerhugowaard vergroten”. 

Evenement binnen het Stadshart*

  • Voor het organiseren van evenementen in het Stadshart kunt u terecht bij stichting Zeg Maar Hugo.

Evenement buiten het Stadshart*

  • Voor 2020 kunt u elk gewenst moment een aanvraag indienen. 
  • Voor evenementen die vallen onder de categorie Kunst en Cultuur en de categorie Culinair kan geen subsidie meer worden aangevraagd ivm het bereiken van het deelsubsidieplafond.
  • Voor 2021 is het op dit moment nog niet bekend of er subsidie beschikbaar is, omdat we nog in afwachting zijn van een raadsbesluit in het 2e kwartaal van 2021. Nadat het raadsbesluit is genomen, zullen wij op deze website hierover nadere informatie vermelden. U kunt voorlopig geen aanvraag indienen voor 2021.

*Het Stadshart is het gebied tussen Robijn, Diamant, Middenweg, Zuidtangent en Westtangent.

Download aanvraagformulier (pdf, 757 KB)