Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Subsidie Wonen, Welzijn en Zorg

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de eigen kracht van kwetsbare inwoners bevorderen en ervoor zorgen dat maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten die inwoners met een beperking activeren of die bijdragen aan zelfredzaamheid.

Download het aanvraagformulier (PDF, 82 kB) Lees alle voorwaarden en stuur de bijlagen mee

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de deelsubsidieverordening Wonen, Welzijn, Zorg.

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • activiteiten die de gezondheid van risicogroepen bevorderen
  • activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van sociaal kwetsbare inwoners, waardoor zij meer zelfredzaam worden
  • activiteiten die gericht zijn op de activering van inwoners met een beperking of chronische ziekte
  • activiteiten die een vangnet bieden voor sociaal kwetsbare inwoners

Aanvraagtermijn

Dien uw aanvraag tijdig in, dan heeft u de meeste kans dat de subsidie kan worden verleend. Dient u de aanvraag na 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaats vindt? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

Overige wet- en regelgeving