Subsidie voor gemeente

De gemeente vraagt waar mogelijk subsidie aan om bij te dragen in kosten van de uitvoer van verschillende projecten. Deze subsidies kunnen komen van bijvoorbeeld de Provincie Noord-Holland of de Europese Unie.

Subsidies van de Provincie Noord Holland

De Provincie Noord Holland heeft subsidie verleend.

Vanuit de uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur ontvangt de gemeente bijdragen voor:

  • Herinrichting Middenweg-Zuid (2017)
  • Westdijk - fietsstraat (2018)
  • Duurzaam veilig herinrichten Veenhuizerweg en Kerkweg (2018)

Vanuit de uitvoeringregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden NH 2018 krijgt de gemeente bijdragen voor:

  • Opzetten en professionaliseren samenwerking Stadshart Heerhugowaard (2018)
  • Onderzoek economische effecten herinrichting en invoering eenrichtingsverkeer Middenweg (2018)

Interreg 2 Zeeën project SOLARISE

Heerhugowaard doet mee aan het Europese samenwerkingsproject SOLARISE. Het doel van dit project is het bevorderen van gebruik van zonne-energie in de 2 zeeën regio (delen van Zuid-Engeland, Noordwest Frankrijk, België en West-Nederland).

Opwekking en gebruik van zonne-energie is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Maar dit moet nog sneller wordt opgepakt. Daarvoor is aanleg van bijvoorbeeld zonnepanelen en leiding-infrastructuur nodig en ook afstemming van vraag en aanbod.   

Uiteindelijk helpt het project CO2-besparingen en verlaging van de energierekening te realiseren.

Interreg 2 Zeeën wordt gefinancierd vanuit ERDF (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland een bijdrage verstrekt aan het project in het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland.

Meer informatie over dit project staat op de Interreg project website