Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Subsidie Sport

Voor sportactiviteiten die bijdragen aan ontmoeting, participatie of perspectief van inwoners van Heerhugowaard kan subsidie worden aangevraagd. 

Download aanvraagformulier (PDF, 82 kB) Lees goed de voorwaarden en stuur de bijlagen mee

Subsidievoorwaarden en verplichtingen

Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de deelsubsidieverordening Sport.

Aanvraagtermijn

Uw complete aanvraag moet minimaal 14 weken vóór de uitvoering van de activiteit bij de gemeente binnen zijn. Dien uw aanvraag tijdig in, dan heeft u de meeste kans dat de subsidie kan worden verleend. Dient u de aanvraag na 31 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaats vindt? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is. U kunt voor maximaal 4 jaar subsidie aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via telefoon: 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

Overige wet- en regelgeving