Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie

Een kinderopvangorganisatie kan subsidie aanvragen voor peuteropvangplaatsen in Heerhugowaard. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Download aanvraagformulier (PDF, 75 kB) Lees alle voorwaarden en stuur de bijlagen mee

Subsidievoorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in de deelverordening Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Voor peuteropvangplaatsen voor peuters van ouders die geen tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen van de belastingdienst, kan subsidie aangevraagd worden voor het 1e en 2e dagdeel.

Voor peuteropvangplaatsen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kan subsidie aangevraagd worden voor het 3e en eventueel 4e dagdeel.

Aanvraagtermijn

Bij voorkeur dient u de aanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het jaar van uitvoering in. Voor aanvragen die op of na 1 november binnenkomen, bestaat de kans dat het beschikbare geld al is besteed.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of via het contactformulier.

Wet- en regelgeving