Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Subsidie Peuteropvang en Voorschoolse educatie

Een kinderopvangorganisatie kan subsidie aanvragen voor peuteropvangplaatsen in Heerhugowaard. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Download aanvraagformulier (PDF, 77 kB) Lees alle voorwaarden en stuur de bijlagen mee

Subsidievoorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie.

Voor peuteropvangplaatsen voor peuters van ouders die geen tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen van de belastingdienst, kan subsidie aangevraagd worden voor het 1e en 2e dagdeel.

Voor peuteropvangplaatsen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kan subsidie aangevraagd worden voor het 3e en eventueel 4e dagdeel.

Aanvraagtermijn

Bij voorkeur dient u de aanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het jaar van uitvoering in. Voor aanvragen die op of na 1 december binnenkomen, bestaat de kans dat het beschikbare geld al is besteed.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of via het contactformulier.

Wet- en regelgeving