Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Subsidie Participatie en Sociale Samenhang

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale samenhang in een wijk of buurt vergroten.
Zoals activiteiten waarbij mensen elkaar leren kennen of organisatie van onderlinge hulp en ondersteuning.

Wegens het bereiken van het subsidieplafond  kan er voor 2019 geen subsidie meer worden aangevraagd. Voor 2020 kunt u wel een aanvraag doen.

Download aanvraagformulier (PDF, 83 kB) Lees alle voorwaarden en stuur de bijlagen mee

Subsidievoorwaarden en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de deelsubsidieverordening Participatie en Sociale Samenhang.

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • het organiseren van elkaar leren kennen van bewoners en het open staan voor het anders zijn van anderen
  • het organiseren van onderlinge hulp en ondersteuning onder bewoners
  • het vergroten van het sociale netwerk en vangnet van kwetsbaren in de wijk/buurt
  • het vergroten van kennis en vaardigheden van kwetsbaren, waardoor zij beter zelf regie over hun eigen leven kunnen voeren
  • de professionele ondersteuning van vrijwilligers gericht op vergroten van zelfstandigheid en toename van aantal vrijwilligers
  • het ontwikkelen van een gebiedsgericht netwerkverband van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties

Aanvraagtermijn

Dien uw aanvraag tijdig in, dan heeft u de meeste kans dat de subsidie kan worden verleend.

Dient u de aanvraag na 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaats vindt? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Wegens het bereiken van het subsidieplafond  kan er voor 2019 geen subsidie meer worden aangevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via telefoon: 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

Overige wet- en regelgeving