Gemeentehuis gesloten ivm ICT werkzaamheden.

Op 12 december vanaf 16 uur en op 13 en 14 december is het gemeentehuis gesloten ivm ICT werkzaamheden.

Subsidie Leefbaarheidsfonds

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale samenhang en verbinding in uw wijk of buurt bevorderen voor 2018. De Uitvoeringsregeling Subsidie Leefbaarheid 2018 is hiervoor van kracht. Aanvragen voor 2019 worden voorlopig niet in behandeling genomen.

Download aanvraagformulier leefbaarheidsfonds (PDF, 50 kB) Stuur het ingevulde formulier naar Gemeente Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard

Zodra u bericht heeft ontvangen dat de subsidie is toegekend, kunt u uw activititeit bekendmaken op de website van het Leefbaarheidsfonds. Hier vindt u ook meer informatie over het Leefbaarheidsfonds.

Aanvragen voor 2019

Aanvragen voor 2019 worden voorlopig niet in behandeling genomen. 

De huidige subsidieregeling voor het Leefbaarheidsfonds geldt tot 1 januari 2019. Op dit moment wordt de subsidieregeling geëvalueerd en de verwachting is dat het college voor het einde van dit jaar een besluit zal nemen over het al dan niet verlengen en eventueel wijzigen van de subsidieregeling. Aanvragen voor 2019 kunnen daarom nog niet in behandeling worden genomen. Zodra het College een besluit heeft genomen over de verlenging van de subsidieregeling dan zullen we dit op de gemeentelijke website vermelden.

Subsidievoorwaarden

  • Alle inwoners van Heerhugowaard kunnen een beroep doen op het Leefbaarheidsfonds. Het geld in dat fonds – 100.000 euro per jaar – is bedoeld voor activiteiten die ten goede komen aan de (sociale) samenhang en verbinding in Heerhugowaard. Bestaande voorbeelden van dit soort activiteiten zijn de huttenbouw voor kinderen in diverse wijken, de Zuidhoekloop, Buurttuinen, schoonmaakacties, maar ook diverse straatactiviteiten, zoals de straatspeeldag of een buurtbarbecue.
  • De subsidie kan alleen aangevraagd worden door zogenaamd 'natuurlijke personen' of een samenwerkingsverband van 'natuurlijke personen'. Rechtspersonen (bijvoorbeeld een plaatselijke niet-commerciële vereniging en/of stichting) kunnen mogelijk in aanmerking komen voor subsidie volgens de subsidieverordening Participatie en Sociale samenhang.
  • Voor een activiteit kan tot maximaal 10.000 euro subsidie worden verstrekt.

Er zijn een aantal voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen. Deze regels zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds 2018

Meer informatie

Website van het Leefbaarheidsfonds

Of neem contact op met de gemeente: telefonisch via 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.