Subsidie Leefbaarheidsfonds

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale samenhang en verbinding in uw wijk of buurt bevorderen voor 2019. Vul het formulier in om subsidie aan te vragen.

Download aanvraagformulier leefbaarheidsfonds (PDF, 48 kB) Stuur het ingevulde formulier naar Gemeente Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard

Zodra u bericht heeft ontvangen dat de subsidie is toegekend, kunt u uw activiteit bekendmaken op de website van het Leefbaarheidsfonds. Hier vindt u ook meer informatie over het Leefbaarheidsfonds.

Subsidievoorwaarden

  • Alle inwoners van Heerhugowaard kunnen een beroep doen op het Leefbaarheidsfonds. Het geld in dat fonds – 100.000 euro per jaar – is bedoeld voor activiteiten die ten goede komen aan de (sociale) samenhang en verbinding in Heerhugowaard. Bestaande voorbeelden van dit soort activiteiten zijn de huttenbouw voor kinderen in diverse wijken, de Zuidhoekloop, Buurttuinen, schoonmaakacties, maar ook diverse straatactiviteiten, zoals de straatspeeldag of een buurtbarbecue.
  • De subsidie kan alleen aangevraagd worden door zogenaamd 'natuurlijke personen' of een samenwerkingsverband van 'natuurlijke personen'. Rechtspersonen (bijvoorbeeld een plaatselijke niet-commerciële vereniging en/of stichting) kunnen mogelijk in aanmerking komen voor subsidie volgens de subsidieverordening Participatie en Sociale samenhang.
  • Voor een activiteit kan tot maximaal 10.000 euro subsidie worden verstrekt.

Er zijn een aantal voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen. Deze regels zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds 2019.

Meer informatie

Website van het Leefbaarheidsfonds

Of neem contact op met de gemeente: telefonisch via 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.