Donderdag 19 december is het gemeentehuis geopend tot 15.00 uur.

Subsidie Kunst en Cultuur

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de deelname van inwoners aan kunst en cultuur stimuleren. Denk daarbij aan het organiseren van concerten, uitvoeringen of exposities.

Download aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur (PDF, 82 kB) Lees alle voorwaarden en stuur de bijlagen mee.

Subsidievoorwaarden en verplichtingen

Als u subsidie wilt aanvragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur.

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • het organiseren van klassieke concerten
  • het organiseren van festivals en manifestaties
  • uitvoeringen door een amateurkunstvereniging
  • het aanbieden van een educatief aanbod van theaterkunst, specifiek voor de jeugd
  • de organisatie van een jaarlijkse kunst- en atelierroute of een kunstmarkt
  • het organiseren van exposities van amateurkunstenaars en professionele kunstenaar

Aanvraagtermijn

U moet uw complete aanvraag uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteit indienen.

Wegens het bereiken van het subsidieplafond kan er voor 2019 geen subsidie meer worden aangevraagd voor activiteiten onder art. 2 en art. 3c en 3f van de deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur. Er kan dus nog wel subsidie worden aangevraagd voor de andere artikelen onder Kunst en Cultuur. Voor 2020 kunt u wel subsidie aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via telefoon: 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

Overige wet- en regelgeving