Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Subsidie Kunst en Cultuur

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de deelname van inwoners aan kunst en cultuur stimuleren. Denk daarbij aan het organiseren van concerten, uitvoeringen of exposities.

Download aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur (PDF, 80 kB) Lees alle voorwaarden en stuur de bijlagen mee.

Subsidievoorwaarden en verplichtingen

Als u subsidie wilt aanvragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur.

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • het organiseren van klassieke concerten
  • het organiseren van festivals
  • uitvoeringen door een amateurkunstvereniging
  • het aanbieden van een educatief aanbod van theaterkunst, specifiek voor de jeugd
  • de organisatie van een jaarlijkse kunst- en atelierroute of een kunstmarkt
  • het organiseren van exposities van amateurkunstenaars en professionele kunstenaar

Aanvraagtermijn

U moet uw complete aanvraag uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteit indienen.

Deelsubsidieplafond

Wegens het bereiken van het deelsubsidieplafond kan er geen subsidie meer worden aangevraagd voor activiteiten onder artikel 2, 3c en 3f:

  • Artikel 2: met regionale instellingen worden in regionaal verband afspraken gemaakt. Deze afspraken kunnen afwijken van hetgeen in deze verordening is neergelegd. Dit laatste geldt ook voor afspraken van het college met door haar aangewezen instellingen.
  • Artikel 3c: uitvoeringen door een amateurkunstvereniging.
  • Artikel 3f: het organiseren van exposities van amateurkunstenaars en professionele kunstenaars.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via telefoon: 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

Overige wet- en regelgeving