Subsidie Jeugd

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op jeugd. Activiteiten waardoor kinderen en jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidie.

Download aanvraagformulier subsidie jeugd (PDF, 80 kB) Stuur het ingevulde formulier met bijlagen op

Subsidievoorwaarden en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de deelsubsidieverordening Jeugd. De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Een breed aanbod van laagdrempelige jeugdactiviteiten in de vrije tijd (sociaal-culturele jeugdactiviteiten) door organisaties met jeugdleden

Aanvraagtermijn

Voor sociaal culturele activiteiten door organisaties met jeugdleden kunt u uw complete aanvraag het beste indienen tussen 1 juli en 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activiteit plaats vindt. Als u later een aanvraag indient, loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is. 

Deelsubsidieplafond

Wegens het bereiken van het deelsubsidieplafond kan er geen subsidie meer worden aangevraagd voor activiteiten onder artikel 3a:

  •  een breed aanbod van laagdrempelige jeugdactiviteiten in de vrije tijd (sociaal culturele jeugdactiviteiten) die bijdragen aan ontwikkeling van sociaal-emotionele, communicatieve of cognitieve vaardigheden.  

Naar verwachting stelt het college in februari het deelsubsidieplafond voor 2020 vast. Ook neemt het college in februari een besluit over het wel of niet verlengen van de subsidieregeling voor activiteiten onder artikel 3d: 

  •  de ontwikkeling van kinderen en ontplooiing van de bredere talenten van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar binnen een brede school danwel kindcentrum, alsmede de stimulering van één integraal kindcentrum (brede schoolbeleid). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

Overige wet- en regelgeving