Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Subsidie Jeugd

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op jeugd. Activiteiten waardoor kinderen en jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidie.

Let op! Het is op dit moment niet meer mogelijk om voor 2020 subsidie aan te vragen voor activiteiten onder art. 3a.

Deelsubsidieplafond

Wegens het bereiken van het deelsubsidieplafond kan er in 2020 geen subsidie meer worden aangevraagd voor activiteiten onder artikel 3a:

  • een breed aanbod van laagdrempelige jeugdactiviteiten in de vrije tijd (sociaal culturele jeugdactiviteiten) die bijdragen aan ontwikkeling van sociaal-emotionele, communicatieve of cognitieve vaardigheden. 

Subsidievoorwaarden en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de deelsubsidieverordening Jeugd. De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Een breed aanbod van laagdrempelige jeugdactiviteiten in de vrije tijd (sociaal-culturele jeugdactiviteiten) door organisaties met jeugdleden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

Overige wet- en regelgeving