Drukte bij gemeentewerf

Doordat er maximaal 5 auto's op het terrein mogen, kunnen er lange wachtrijen ontstaan. Dit kan wel oplopen tot 45 minuten wachten.

Subsidie Evenementen

De gemeente kan subsidie geven aan een organisatie die een evenement wil organiseren. Per jaar is er bij de gemeente Heerhugowaard een bedrag beschikbaar voor subsidiëring van evenementen. U kunt subsidie aanvragen voor evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de thema’s “verbinding” en “aantrekkelijkheid Heerhugowaard vergroten”. 

Evenement binnen het Stadshart*:

 • Voor het organiseren van evenementen in het Stadshart kunt u terecht bij stichting Zeg Maar Hugo

Evenement buiten het Stadshart*:

 • Voor 2020 kunt u met ingang van 21 oktober 2019 een aanvraag indienen. Doe dit bij voorkeur vóór 30 november 2019 in verband met de verdeling van de deelsubsidieplafonds. 
 • Voor evenementen die vallen onder de categorie Kunst en Cultuur en de categorie Culinair kan geen subsidie meer aangevraagd worden ivm het bereiken van het deel subsidieplafond.

*Het Stadshart is het gebied tussen Robijn, Diamant, Middenweg, Zuidtangent en Westtangent.

Download aanvraagformulier (PDF, 82 kB) Stuur de papieren op naar Gemeente Heerhugowaard, Cluster Realisatie - team Subsidies, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard

Subsidievoorwaarden (voor evenement buiten het Stadshart)

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Uw evenement is een publieke, verplaatsbare en georganiseerde een- of meerdaagse gebeurtenis of manifestatie.
 • Uw evenement is voor iedereen toegankelijk.
 • Uw evenement is in de open lucht of in woonhuizen of soortgelijke gebouwen. Het mag geen commerciële ruimte zijn.
 • Uw evenement moet een positieve bijdrage leveren aan de thema’s “verbinding” en “aantrekkelijkheid Heerhugowaard vergroten”.
 • Uw evenement is uniek, verrassend, vernieuwend of bruisend.
 • Uw evenement draagt bij aan een goede PR voor de gemeente Heerhugowaard.
 • Uw evenement vindt plaats in Heerhugowaard, buiten het Stadshart.

Een beschrijving van de voorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Evenementen Heerhugowaard 2019.

De maximale subsidie per evenement bedraagt € 10.000.

Aanvragen (voor evenement buiten het Stadshart)

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid. U moet de volgende papieren opsturen:

 • Volledig ingevuld formulier. Voor 2020 kunt u met ingang van 21 oktober 2019 een aanvraag indienen. Doe dit bij voorkeur vóór 30 november 2019 in verband met de verdeling van de deelsubsidieplafonds. 
 • Een begroting (incl. BTW), incl. toelichting op de begroting per activiteit.
 • Bij de eerste aanvraag van een subsidie stuurt u de oprichtingsakte en statuten van de organisatie mee.

Afhandeling (voor evenement buiten het Stadshart)

U hoort of u subsidie krijgt uiterlijk 8 weken na indiening van een volledige aanvraag, maar niet eerder dan 1 januari 2020.

Kosten (voor evenement buiten het Stadshart)

Het aanvragen van subsidie kost niets.

Evenementenvergunning

Vul de Wegwijzer Evenementen in om te achterhalen of u een vergunning nodig heeft.

Meer informatie

Evenement binnen het Stadshart:

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of per e-mail: info@zegmaarhugo.nl.

Evenement buiten het Stadshart:

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

 

Overige wet- en regelgeving