Subsidie Evenementen

De gemeente kan subsidie geven aan een organisatie die een evenement wil organiseren. Per jaar is er bij de gemeente Heerhugowaard een bedrag beschikbaar voor subsidiëring van evenementen. U kunt subsidie aanvragen voor evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de thema’s “verbinding” en “aantrekkelijkheid Heerhugowaard vergroten”. 

Evenement binnen het Stadshart*:

 • Voor het organiseren van evenementen in het Stadshart kunt u terecht bij stichting Zeg Maar Hugo

Evenement buiten het Stadshart*:

 • Voor 2019 kunt u geen subsidie meer aanvragen, omdat de indieningstermijn (1 april 2019) is verlopen.
 • Voor 2020 kunt u met ingang van 21 oktober 2019 een aanvraag indienen. Doe dit bij voorkeur vóór 30 november 2019 in verband met de verdeling van de deelsubsidieplafonds. 

*Het Stadshart is het gebied tussen Robijn, Diamant, Middenweg, Zuidtangent en Westtangent.

Download aanvraagformulier (PDF, 82 kB) Stuur de papieren op naar Gemeente Heerhugowaard, Cluster Realisatie - team Subsidies, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard

Subsidievoorwaarden (voor evenement buiten het Stadshart)

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Uw evenement is een publieke, verplaatsbare en georganiseerde een- of meerdaagse gebeurtenis of manifestatie.
 • Uw evenement is voor iedereen toegankelijk.
 • Uw evenement is in de open lucht of in woonhuizen of soortgelijke gebouwen. Het mag geen commerciële ruimte zijn.
 • Uw evenement moet een positieve bijdrage leveren aan de thema’s “verbinding” en “aantrekkelijkheid Heerhugowaard vergroten”.
 • Uw evenement is uniek, verrassend, vernieuwend of bruisend.
 • Uw evenement draagt bij aan een goede PR voor de gemeente Heerhugowaard.
 • Uw evenement vindt plaats in Heerhugowaard, buiten het Stadshart.

Een beschrijving van de voorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Evenementen Heerhugowaard 2019.

De maximale subsidie per evenement bedraagt € 10.000.

Aanvragen (voor evenement buiten het Stadshart)

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid. U moet de volgende papieren opsturen:

 • Volledig ingevuld formulier. Voor 2020 kunt u met ingang van 21 oktober 2019 een aanvraag indienen. Doe dit bij voorkeur vóór 30 november 2019 in verband met de verdeling van de deelsubsidieplafonds. 
 • Een begroting (incl. BTW), incl. toelichting op de begroting per activiteit.
 • Bij de eerste aanvraag van een subsidie stuurt u de oprichtingsakte en statuten van de organisatie mee.

Afhandeling (voor evenement buiten het Stadshart)

U hoort of u subsidie krijgt uiterlijk 8 weken na indiening van een volledige aanvraag, maar niet eerder dan 1 januari 2020.

Kosten (voor evenement buiten het Stadshart)

Het aanvragen van subsidie kost niets.

Evenementenvergunning

Vul de Wegwijzer Evenementen in om te achterhalen of u een vergunning nodig heeft.

Meer informatie

Evenement binnen het Stadshart:

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of per e-mail: info@zegmaarhugo.nl.

Evenement buiten het Stadshart:

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 072 of per e-mail: post@heerhugowaard.nl.

 

Overige wet- en regelgeving