Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II

Voor maatregelen ter verbetering van de beeldkwaliteit van bedrijfspanden en voor verbetering van de duurzaamheid kunt u subsidie aanvragen. Deze regeling is uitsluitend voor eigenaren van bestaande bedrijfspanden op Zandhorst I en II. Deze regeling is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.

Download aanvraag- formulier Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II (PDF, 732 kB) Stuur uw aanvraag in vóór 1 april 2020.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw aanvraag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:
  • Uw bedrijf/terrein staat op bedrijventerrein Zandhorst I of Zandhorst II. Bekijk de kaart (PDF, 174 kB).
  • U bent eigenaar van een bestaand bedrijfspand.
  • De maatregel is ter verbetering van de beeldkwaliteit en/of duurzaamheid. Bekijk de lijst met goedgekeurde maatregelen.

Bekijk alle regels waaraan uw aanvraag moet voldoen in de Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II 2019 (SBD) en de Algemene Subsidieverordening Heerhugowaard 2014 (ASV) .

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Maatregelen Beeldkwaliteit Gebouwniveau Terreinniveau
1. Groene daken, zichtbaar (sedumdak) x  
2. Groene gevels of delen van gevels x  
3. Vernieuwen of verduurzamen van gevels. O.a. klimaatgevels en dubbele huiden (voorwaarden: architectonische meerwaarde en duurzaam uitgevoerd) x  
4. Buitenzonwering (voorwaarde: architectonisch meerwaarde) x  
5. Aanleg groene, natuurlijke oevers   x
6. Verminderen terreinverharding met tenminste 20%, meer beplanting op eigen terrein   x
7. Terreinverharding verduurzamen, (o.a. parkeren op halfverharding, half-open verharding of waterpasserende verharding al dan niet met berging)   x
8. Vergroten van waterberging op eigen terrein   x
9. LED-verlichting in de buitenruimte   x
10. Planten van bomen   x
11. Afvoer hemelwater afkoppelen   x
Maatregelen Duurzaamheid Gebouwniveau Terreinniveau
1. Hergebruik van regenwater. Bijvoorbeeld ten behoeve van een grijswatersysteem. x  
2. LED-verlichting x x
3. Restwarmtebenutting, al dan niet geleverd door of aan een lokaal warmtenet x  
4. Koude geleverd door lokaal koudenet x  
5. Warmte geleverd door lokaal warmtenet x  
6. Warmte- en koudeopslag x x
7. Warmte- en koudeopslag gekoppeld aan lokaal warmte-/koudenet x x
8. Zonnepanelen x x
9. Oplaadpunten elektrische auto x x
10. Groen-gas vulpunten x x
11. Warmteterugwinning uit ventilatielucht x  
12. Vraaggestuurde ventilatie x  
13. Zonneboiler x  
14. Zonnecollectoren x  
15. Lagetemperatuurverwarming x  
16. Dakisolatie x  
17. Vloerisolatie x  
18. Spouwmuurisolatie x  

19. Paneelisolatie

x  
20. Isolatie massieve muur x  
21. HR++-glas x  
22. Hergebruik regenwater (gecombineerd met regenwaterretentie) x x
23. Groene daken (sedum gecombineerd met regenwaterretentie) x  

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

  • De bijdrage aan een maatregel bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 1.500 en een maximum van € 15.000 per aanvraag. Dit geldt zowel voor Beeldkwaliteit als Duurzaamheid.
  • Een eigenaar ontvangt voor alle aanvragen, dus voor Beeldkwaliteit (max. € 15.000) en Duurzaamheid (max. € 15.000), in totaal niet meer dan € 30.000.
  • Aanvragen onder het minimumbedrag van €1.500 worden niet in behandeling genomen.

Wat is het aanvraagtermijn?

U kunt uw aanvraag indienen tot 1 april 2020.

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvulling is ontvangen. Zorg ervoor dat u alle vragen op het formulier invult en alle bijlagen toevoegt. 

Wanneer hoort u of u subsidie krijgt?

Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

De uitbetaling van de subsidie vindt plaats direct na vaststelling van de subsidie. Dit is pas nadat u uw verantwoording heeft ingediend over de uitgevoerde maatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Duurzaamheid, via telefoonnummer: 14 072 of het contactformulier.