Algemene informatie over Subsidies

U kunt bij de gemeente subsidie aanvragen voor o.a. activiteiten op het gebied van Jeugd, Kunst en Cultuur en Leefbaarheid. De gemeente publiceert elk kwartaal een register waarin u ziet welke subsidies zijn verstrekt.

Download het subsidieregister van 2020 PDF, 45 kB

Welke subsidies zijn er?

U kunt voor de volgende activiteiten en/of onderwerpen subsidie aanvragen bij de gemeente:

Informatie over voorwaarden, aanvraagtermijn en een aanvraagformulier vindt u bij de betreffende subsidie.

Subsidieregister 2014-2020: hoe werkt het?

De gemeente publiceert elk kwartaal een openbaar subsidieregister. Hierin staan de subsidies die door particulieren en organisaties zijn aangevraagd. De subsidiebedragen die in het register zijn opgenomen zijn de vastgestelde subsidies en de verleende subsidies.

Als de activiteit waarvoor subsidie is verleend is uitgevoerd, moet de aanvrager hierover meestal een verantwoording indienen bij de gemeente. De gemeente stelt dan de verleende subsidies vast. Deze bedragen kunnen lager zijn dan de verleende subsidies. Of en hoe er verantwoording moet worden afgelegd kunt u lezen in de voorwaarden van de betreffende subsidie.

Met behulp van het register wordt voor iedereen inzichtelijk welke subsidies door de gemeente worden verstrekt aan organisaties en particulieren en voor welke activiteiten. In verband met privacywetgeving worden de namen van individuele personen niet gepubliceerd.

Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt de registers van het komende jaar, het huidige jaar en de afgelopen 4 jaren inzien.

Algemene wet- en regelgeving