Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Sociaal Medische Indicatie

De regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) komt ouders tegemoet in de kosten van kinderopvang. 

Wie komen er in aanmerking?

Ouders met een lichamelijke en of verstandelijke beperking of een psychisch probleem, die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en die:​​​​

  • een kind hebben in de dagopvang, bij de buitenschoolse opvang of bij gastouderbureau
  • en waarbij het gebruik van kinderopvang in verband staat met een  beperking of problematiek van de ouders.

Aanvraag tegemoetkoming SMI

Inhoud en tarief

Maandelijks stort de gemeente de tegemoetkoming rechtstreeks naar betreffende kinderopvangorganisatie.

De hoogte van het bedrag bepaalt de Belastingdienst en hangt af van het inkomen van de ouder (en eventuele partner) en het vastgestelde fiscale tarief.

Maximumtarief per uur in 2019

  • Kinderdagverblijf: € 7,45
  • Buitenschoolse opvang: € 6,95 
  • Gastouders (dagopvang of buitenschoolse opvang): € 5,91

Inkomensafhankelijke bijdrage

U betaalt als ouder altijd een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is het verschil tussen de kosten van de kinderopvang en het bedrag dat u op basis van SMI krijgt.

Denkt u dat u deze inkomensafhankelijke bijdrage niet kunt betalen? Dan kunt een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen bij Haltewerk.