Melding snuffelmarkt

Wilt u een snuffelmarkt organiseren? Dan meldt u dit minstens 2 weken van tevoren bij de gemeente via het contactformulier.

Melding doen via contactformulier Vermeld de gegevens van de organisatie en contactpersoon, de datum, tijd en locatie van de snuffelmarkt, het soort goederen dat wordt aangeboden, aantal standplaatsen en te verwachten aantal bezoekers.

Wat is een snuffelmarkt?

Een snuffelmarkt is

  • een markt in een gebouw dat voor iedereen toegankelijk is en
  • waar hoofdzakelijk tweedehands spullen worden verhandeld of diensten worden aangeboden.

Het is dus géén braderie of jaarmarkt.

Voorwaarden

  • Een snuffelmarkt is in een gebouw dat voor iedereen toegankelijk is.
  • Op de snuffelmarkt worden hoofdzakelijk tweedehands spullen verhandeld of diensten aangeboden.
  • Het gebouw waar u de snuffelmarkt organiseert moet altijd voldoen aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012.
  • De snuffelmarkt mag geen risico opleveren voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Als dit wel zo is, dan kan de markt verboden worden. U hoort dit binnen 1 week na ontvangst van de melding.

Kosten

Het maken van een melding kost niets. 

Afhandeling

De gemeente controleert de ingediende melding. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, volgen er geen verdere stappen. Wanneer dit niet het geval is, zal de gemeente contact met u opnemen.