Het Sociaalplein tijdelijk op andere plek

Vanwege werkzaamheden is Het Sociaalplein 21 en 25 juni niet aanwezig in de hal. Trek voor een afspraak een nummertje bij de aanmeldzuil.
Vrijdag 22 juni zijn Het Sociaalplein en externe partners wegens scholing niet aanwezig (ook telefonisch niet bereikbaar).

X

Schade aangeven

De gemeente kan in bepaalde gevallen verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden. De gemeente is aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid: zij moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven.

Deze aansprakelijkheid geldt voor:

  • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke objecten in de leefomgeving: wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken
  • schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen: zoals schade aan voertuigen van derden veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen

Let op: meld het voorval ook telefonisch via 14 072, zodat de gemeente actie kan ondernemen.

Download het schadeformulier (PDF, 39 kB) Stuur het formulier en de bijlagen naar de gemeente

Meesturen met het formulier

  • Bewijzen van opgelopen schade
  • Verklaring van het voorval (bijvoorbeeld een proces-verbaal)
  • Eventueel getuigenverklaring
  • Foto's van de situatie

Afhandeling

De claim wordt de door schadebehandelaars van de gemeente behandeld. Soms sturen ze de claim door naar de verzekeraar. Binnen 6 weken is een claim meestal afgehandeld. U krijgt bericht over de voortgang van de afhandeling.

Wilt u meer informatie over de claim? Bel dan met een van de schadebehandelaars via 14 072.