Gemeentehuis gesloten ivm ICT werkzaamheden.

Op 12 december vanaf 16 uur en op 13 en 14 december is het gemeentehuis gesloten ivm ICT werkzaamheden.

Schade aangeven

De gemeente kan in bepaalde gevallen verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden. De gemeente is aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid: zij moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven.

Deze aansprakelijkheid geldt voor:

  • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke objecten in de leefomgeving: wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken
  • schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen: zoals schade aan voertuigen van derden veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen

Let op: meld het voorval ook telefonisch via 14 072, zodat de gemeente actie kan ondernemen.

Download het schadeformulier (PDF, 39 kB) Stuur het formulier en de bijlagen naar de gemeente

Meesturen met het formulier

  • Bewijzen van opgelopen schade
  • Verklaring van het voorval (bijvoorbeeld een proces-verbaal)
  • Eventueel getuigenverklaring
  • Foto's van de situatie

Afhandeling

De claim wordt de door schadebehandelaars van de gemeente behandeld. Soms sturen ze de claim door naar de verzekeraar. Binnen 6 weken is een claim meestal afgehandeld. U krijgt bericht over de voortgang van de afhandeling.

Wilt u meer informatie over de claim? Bel dan met een van de schadebehandelaars via 14 072.