Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Schade aangeven

De gemeente kan in bepaalde gevallen verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden. De gemeente is aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid: zij moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven.

Deze aansprakelijkheid geldt voor:

  • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke objecten in de leefomgeving: wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken
  • schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen: zoals schade aan voertuigen van derden veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen

Let op: meld het voorval ook telefonisch via 14 072, zodat de gemeente actie kan ondernemen.

Digitaal aangifteformulier Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig. Vul het online formulier volledig in en voeg de gevraagde bijlagen toe.

Liever uitprinten en opsturen?

U kunt het aangifteformulier ook downloaden, uitprinten, invullen en opsturen of langsbrengen.

Download aangifteformulier (PDF, 39 kB)

Vul het online formulier volledig in en voeg de gevraagde bijlagen toe.

 

Meesturen met het formulier

  • Bewijzen van opgelopen schade
  • Verklaring van het voorval (bijvoorbeeld een proces-verbaal)
  • Eventueel getuigenverklaring
  • Foto's van de situatie

Afhandeling

De claim wordt de door schadebehandelaars van de gemeente behandeld. Soms sturen ze de claim door naar de verzekeraar. Binnen 6 weken is een claim meestal afgehandeld. U krijgt bericht over de voortgang van de afhandeling.

Wilt u meer informatie over de claim? Bel dan met een van de schadebehandelaars via 14 072.