Schade aangeven

De gemeente kan in bepaalde gevallen verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden. De gemeente is aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid: zij moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven.

Deze aansprakelijkheid geldt voor:

  • De kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke objecten in de leefomgeving: wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken.
  • Schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen: zoals schade aan voertuigen van derden veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen.

Let op: meld het voorval ook telefonisch via 14 072 zodat de gemeente actie kan ondernemen.

Digitaal aangifteformulier