Wijkdeel 3

Planning drainage

De Rivierenwijk-Zuid krijgt nieuwe drainage. De verwachting is dat het nieuwe systeem de vochtoverlast in de wijk aanzienlijk zal verminderen. De drainage ligt dieper dan de leidingen van het warmtenet. Daarom gaat de drainage eerst in de grond. Daarna volgt de aanleg van het warmtenet. De drainage is voor een deel al aangelegd in wijkdeel 3. De verwachting is dat de drainage voor de zomervakantie 2020 in de hele wijk kan zijn aangelegd.