Eerste deel drainage ligt erin

Zoals tijdens de plannen voor de herinrichting is besloten, krijgt de Rivierenwijk-Zuid nieuwe drainage. De werkzaamheden hiervoor zijn in mei gestart. We verwachten dat het nieuwe systeem de vochtoverlast in de wijk aanzienlijk zal verminderen. Omdat de drainage dieper in de grond komt dan de leidingen van het warmtenet, komt de drainage eerst. Daarna pas volgt de aanleg van het warmtenet.

De firma Haarsma Infra Tjerkwerd is in mei begonnen met de aanleg van het nieuwe drainagesysteem. Eerst zijn die delen van de wijk aan de beurt waar het warmtenet komt. Op dit moment is het bouwvakvakantie, maar voor de bouwvak is dus al een deel van de drainage aangelegd. En na de bouwvak worden de werkzaamheden meteen weer opgepakt.

Andere route

In de vorige nieuwsbrief noemden we de straten met huisnummers die het eerst aan de beurt waren, maar de praktijk blijkt weerbarstiger dan gedacht. De werkzaamheden voor de drainage en het warmtenet moeten voortdurend op elkaar worden afgestemd. En in de praktijk blijkt nu dat soms toch een andere route moet worden gekozen voor de aanleg van de drainage dan van tevoren was gepland.

Wanneer komt de drainage in uw straat?

Zoals aangegeven, moeten we soms dus enigszins afwijken van de planning. Maar uiteraard gaan we nooit zomaar aan de slag. Een week voordat de drainagewerkzaamheden bij u in de straat beginnen, krijgt u een brief van de aannemer. Zo weet u op tijd wanneer u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. En dat u even niet of minder makkelijk met een auto bij uw huis kunt.