Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Aanvragen rioolaansluiting

Een gebouw met een afvoer voor vuilwater moet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Hemelwater wordt, als het niet anders kan, ook op de gemeentelijke riolering aangesloten. De gemeente voert deze werkzaamheden vanaf de erfgrens uit. De kosten zijn voor u als aanvrager.

Het is NIET toegestaan zelf een aansluiting te maken.

Voor tijdelijke voorzieningen (keet, bronnering, toiletwagen) moet u ook een rioolaansluiting aanvragen.

Rioolaansluiting aanvragen Dit formulier is voor particulieren en voor bedrijven

Soorten rioolaansluitingen

Vrijverval riolering

Vrijvervalriolering maakt gebruik van de zwaartekracht om het water naar het riool te laten lopen. Het regen- en afvalwater gaat via natuurlijke stroming de juiste kant op (vrij verval).

Afvalwaterafvoer en  hemelwaterafvoer moeten gescheiden worden aangeboden. Het beste is als u het hemelwater rechtstreeks afvoert naar het oppervlaktewater nabij uw perceel.

Drukrioleringsstelsel

In het buitengebied zijn de afstanden tot de gemeentelijke riolering te groot voor vrijverval riolering. Hier is vaak een drukrioleringsstelsel aanwezig. De kosten voor aansluiting op een drukrioleringsstelsel zijn voor u als aanvrager.

Let op: deze kosten kunnen behoorlijk hoog zijn.

Kosten rioolaansluiting

Kosten rioolaansluiting
Woonhuisaansluiting  
In gebied dat door de gemeente bouwrijp gemaakt is, Ø125 mm € 613,45 excl. 21% BTW
In buitengebied werkelijk gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
Keetaansluiting  
In gebied dat door de gemeente bouwrijp gemaakt is, Ø125 mm € 613,45 excl. 21% BTW. Deze wordt later gebruikt als woonhuisafvoer
Tijdelijke aansluiting werkelijk gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
Bedrijfsaansluiting werkelijk gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
Kolkaansluiting werkelijk gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
Drainage-aansluiting werkelijk gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
Hoogbouwaansluiting werkelijk gemaakte kosten, plus 18% directiekosten

De kosten van de woonhuisaansluiting en de keetaansluiting worden direct na het in behandeling nemen in rekening gebracht.

Aansluitvoorwaarden

  • Er moet onderscheid gemaakt worden tussen vuilwaterafvoer (kleur rood-bruin) en regenwaterafvoer (kleur blauw-grijs)
  • U moet bij de aanvraag een situatieschets toevoegen, met daarop duidelijk de leidingen.
  • De leidingen moeten onder voldoende afschot worden aangelegd: minimaal 1:200 en maximaal 1:50.
  • Bij de erfgrens mag de diepteligging van de leidingen niet meer dan 0,50 m beneden (toekomstig) maaiveld zijn. De diameter moet minimaal Ø125 mm zijn.
  • De leidingen moeten maximaal 50 centimeter van de erfgrens af liggen.
  • Het terrein rond de leidingen moet vrij zijn van bouwmaterialen en puin.
  • Een gebouw wordt pas op het riool aangesloten als kap op het gebouw zit en de hemelwaterafvoeren (regenpijpen) op de grondleidingen zijn aangesloten.
  • Bestaat de kans dat er zand in het gemeenteriool terecht komt (bij leegzuigen van bouwputten)? Dan moet zorgen dat u een zandvanger gebruikt.
  • Gebruikt u het gemeentelijke riool of voert u werkzaamheden uit op het riool? Dan moet u toestemming hebben van de afdeling Wijkbeheer.

Meer informatie

Heeft u vragen over een te maken rioolaansluiting? Dan kunt u terecht bij het Stadsbedrijf.
Wil u iets weten over de ligging van een rioolaansluiting? Dan kunt u terecht bij Wijkbeheer.

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via  14 072 (van 09.00 t/m 17.00 uur).