Uittreksel persoonsgegevens BRP

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Heerhugowaard bent ingeschreven. Uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats staan altijd op het uittreksel.

Geef in het aanvraagformulier bij 'Aanvullende informatie' duidelijk aan welke gegevens u nodig hebt of waarvoor u een uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld: 'standaard uittreksel + nationaliteit + aantal personen op adres' of 'woonhistorie'.

Uittreksel aanvragen