Uittreksel persoonsgegevens BRP

Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan welke gegevens u nodig hebt, of waarvoor u een uitreksel nodig hebt. Dit kunt u aangeven onder 'aanvullende informatie'.

Uittreksel aanvragen