Inburgeren en participatieverklaring

In Nederland wonen veel mensen met verschillende nationaliteiten. Om samen goed te kunnen leven en werken, is het belangrijk om Nederlands te spreken. Ook is het belangrijk om te weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. 

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO). In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. Ook staat er in dat u 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn).

Ga naar website over inburgeren