Parkeren grote voertuigen

Vrachtauto's of andere grote voertuigen die langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter zijn mogen niet altijd overal worden geparkeerd. Binnen de bebouwde kom mag een vrachtwagen alleen parkeren op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Buiten deze tijden en in het weekend kunt u parkeren op de aangewezen gebieden op industrieterrein Zandhorst II en Zandhorst III. Let op: U mag ook daar niet parkeren op gebiedsontsluitingswegen, op wegen met een fietsstrook en op plaatsen waar een parkeerverbod geldt (aangegeven met een bord E1 of E2 of een gele onderbroken of doorgetrokken streep).

Download kaart parkeren grote voertuigen (pdf, 1.04 MB)