Handhavingsverzoek

Dien een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Dit is een formele procedure. U kunt een handhavingsverzoek niet anoniem indienen. Voorbeelden:

  • In het café beneden uw woning is het terras na sluitingstijd nog open.
  • U vermoedt dat een perceel anders wordt gebruikt dan is bepaald in het bestemmingsplan.
  • Uw buurman bouwt een schuur in de voortuin.

Eisen handhavingsverzoek

Om uw handhavingsverzoek in behandeling te kunnen nemen, moet het verzoek voorzien zijn van:

  • Gegevens en documenten om het probleem uit te leggen (denk hierbij aan: foto’s, adres of locatie en/of tekeningen);
  • Bewijs dat u rechtstreeks belang heeft bij het handhavingsverzoek. U kunt geen handhavingsverzoek indienen als u geen belanghebbende bent.

Voldoet uw verzoek niet aan deze eisen, kunnen wij besluiten uw verzoek niet in behandeling te nemen.

Dien een handhavingsverzoek in