Bedrijfslocaties

Heerhugowaard kent verschillende bedrijventerreinen: De Zandhorst, Beveland, het Stationsgebied, De Frans en De Vaandel. In Heerhugowaard zijn verschillende bedrijventerreinen met hun eigen karakter. Bekijk, eventueel in overleg met de Adviseur Bedrijven, waar de beste plek is voor uw bedrijf.

De Zandhorst

De Zandhorst is het belangrijkste bedrijventerrein van Heerhugowaard. Kantoren zijn toegestaan in combinatie met industrie of opslag.

Beveland, Stationsgebied en De Frans

De bedrijventerreinen Beveland, het Stationsgebied en De Frans kennen ieder een eigen strategie. Hier komen wonen, werken en recreatie bij elkaar. Lees hier meer over in de Strategie Boulevard (pdf, 9.82 MB).

De Vaandel

De Vaandel is het nieuwste bedrijventerrein binnen de gemeente. Hier is volop aandacht voor duurzaam ondernemen. Vanuit diverse netwerken krijgt de gemeente signalen over vrijkomende bedrijfspanden en bedrijven met een ruimtebehoefte. Waar mogelijk worden deze bedrijven aan elkaar gekoppeld. Meer informatie over De Vaandel vindt u op de projectpagina.

Nieuwe visie op werklocaties

Voor de toekomstige gemeente Dijk en Waard, hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard in november 2020 een visie werklocaties vastgesteld. De visie geeft richting aan de werklocaties: waar staan de Dijk en Waardse werklocaties in 2030? En hoe wordt deze visie de komende tien jaar gerealiseerd? In de visie en uitvoeringsagenda worden drie hoofditems benoemd: intensievere samenwerking, investeren in aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties en mengen en verkleuren op de juiste plekken.