Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Onderhoud aan bomen en struiken

Om de bomen en struiken van de gemeente gezond en veilig te houden, wordt regelmatig onderhoud gepleegd. Lees hieronder welke stappen de gemeente doorloopt bij onderhoud aan bomen en struiken.

Onderhoud bomen

Stap 1: specialisten controleren de bomen

In de nazomer en de herfst controleren gecertificeerde bomenspecialisten de gemeentelijke bomen. Ze kijken bijvoorbeeld of bomen:

  • voldoende groeiplaats hebben om gezond groot te kunnen worden.
  • een verhoogd risico vormen voor de andere bomen en struiken, omdat ze ziek zijn.
  • een gevaar zijn voor de omgeving, omdat ze in een slechte conditie zijn.

Is dit het geval? Dan worden de bomen gemarkeerd met een stip.

Stap 2: gemeente bekijkt de situatie

De gemeente vindt het belangrijk dat er veel gezonde bomen in de gemeente staan. Blijkt uit controle dat bomen een verhoogd risico vormen of onvoldoende groeiruimte hebben? Dan wordt er eerst gekeken of dit met snoei of ander onderhoud opgelost kan worden. De gemeente kapt dus niet zomaar bomen. 

Stap 3: onderhoud of kap

De gemeente bekijkt of door onderhoud een boom weer gezond kan groeien. Wanneer dit niet het geval is of als de kosten te hoog worden, worden bomen in de winter weggehaald. In het voorjaar plaatst de gemeente op dezelfde plek een boom terug. Soms lukt of kan dit niet. In dat geval plant de gemeente iets verderop of ergens anders in de buurt een nieuwe boom.

Onderhoud struiken

Bosplantsoenen (dat zijn groenvakken met grove struiken en bomen) onderhoudt de gemeente vooral in de winter. De gemeente wil dat er verschillende soorten struiken, zoals kruiden en heesters, de ruimte hebben om in een plantsoen te kunnen groeien. Daarvoor is er voldoende zonlicht nodig. Struiken in de plantsoenen worden daarom eens in de zoveel tijd verwijderd of ingekort.

Snoeien voor de verkeersveiligheid

Verkeer moet makkelijk langs een plantsoen kunnen rijden en goed overzicht kunnen hebben. Daarom worden struiken en bomen soms (deels) gesnoeid of verwijderd. 

Grof onderhoud in de winter

De winter is de periode om grover onderhoud te plegen aan bomen en struiken. Het onderhoud, zeker in de winter wanneer veel planten geen bladeren hebben, geeft een kale aanblik. Maar het zorgt ervoor dat de natuur in de lente weer volop kan groeien en bloeien.