Wonen in Heerhugowaard

In Heerhugowaard moet het aantrekkelijk wonen zijn voor iedereen. Het is belangrijk dat er een divers aanbod aan woningen is. Dat betekent betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen. Maar ook voldoende beschikbaarheid van woningen in de verschillende prijsklassen. 

Serie artikelen

Bovenstaande staat in het Raadsprogramma 2018-2022. Makkelijker gezegd dan gedaan? In een serie artikelen in Stadsnieuws en hier op de website zet de gemeente een aantal ‘woonzaken’ op een rij, zoals:

  • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat nieuwe woningen aansluiten bij de woningbehoefte van mensen?
  • Hoe kan de doorstroming worden bevorderd van bijvoorbeeld ouderen die vanuit een eengezinswoning naar een meer passende woning willen? 
  • Hoe zit het met wachtlijsten voor sociale huurwoningen? 

In deze eerste aflevering enkele cijfers en dilemma’s over (toekomstige) woningbouw in Heerhugowaard.

Opgeleverde nieuwbouwwoningen

De afgelopen 5 jaar zijn in Heerhugowaard circa 1.450 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Alle typen woningen en prijsklassen zijn daarin vertegenwoordigd. Van sociale huurappartementen in De Bever en starterswoningen aan de Umbriëllaan in het Stationsgebied tot eengezinswoningen (rijwoningen en twee-onder-een-kap) in Broekhorn en diverse woningtypen in De Draai en Heerhugowaard-Zuid.

Komende jaren

De komende jaren worden er nog eens circa 3.600 woningen gebouwd, eveneens in alle woningtypen en prijsklassen. Die komen in de nieuwbouwwijken Broekhorn en De Draai en in de bestaande stad: het Stadshart, Centrumwaard, De Noord, Heemradenwijk en het Stationsgebied. 

Toekomstige woningbouw

De gemeente ziet in Heerhugowaard kans om daarbovenop nog een kleine 5.000 woningen te bouwen. Hiervoor is een groot aantal mogelijkheden binnen de stad verkend, onder andere op locaties rondom het NS station. Onderzocht wordt of, hoe en wanneer deze locaties het beste kunnen worden ingevuld.

Woningbouw versnellen

Maar om daar eventueel te kunnen bouwen zijn er nieuwe afspraken met het Rijk en de provincie nodig. Samen met hen, onze regiogemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven bekijkt de gemeente nu hoe we de woningbouw kunnen versnellen. Want versnelling op korte termijn is nodig om in de behoefte te kunnen voorzien. Om die behoefte goed te kunnen inschatten ontwikkelt de gemeente een woningmarktmonitor.

Woningzoekenden aan het woord

Er zijn dus volop mogelijkheden om het raadsprogramma uit te voeren. De gemeente is daarvoor wel afhankelijk van marktpartijen die willen bouwen in Heerhugowaard. In de volgende artikelen in deze serie geven projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties daarover inzicht. Ook komen woningzoekenden aan het woord om een idee te krijgen aan wat voor woningen behoefte is.