Wijzigingen afvalinzameling vanaf januari

In december krijgen alle bewoners van laagbouwwoningen een aparte rolcontainer voor PMD-afval (plastic, metaal (blik) en drankkarton). Daarnaast veranderen de ophaaldagen van afval (de grijze-, groene-en de nieuwe oranje container) vanaf 1 januari.

Extra rolcontainer
De afgelopen jaren hebben wij in een aantal wijken proeven gedaan met het ophalen van PMD  afval aan huis. Inwoners zijn positief over deze service. Het inzamelmiddel, de plasticzak, vond een groot deel van de bewoners echter niet optimaal en zorgde voor overlast. De gemeenteraad heeft daarom gekozen om te stoppen met de plasticzak en voor de rolcontainer te gaan.

Voor plastic afval, metaal (blik) en drankkarton (het PMD-afval) krijgen alle inwoners in de laagbouw  in december een aparte rolcontainer thuis bezorgd. Die is grijs met een oranje deksel. Deze PMD rolcontainer heeft aan de binnenkant een sticker waarop staat wat er allemaal in hoort. Hij wordt eenmaal per twee weken geleegd, net als de grijze en groene rolcontainer.

Verrassing
De deksel van de PMD-container heeft aan de binnenkant dus een sticker waarop staat welk afval u in die container kwijt kunt. Als verrassing heeft een aantal deksels aan de binnenkant ook een gouden sticker met het ‘Aan de bak-logo’, die goed is voor een diner voor twee of een theaterbezoek voor twee. Op de sticker staat wat u dan moet doen.

Afvalkalender
Omdat er, met de komst van de container voor PMD-afval, een extra ophaalronde noodzakelijk is, zijn de ophaaldagen voor de grijze en groene container met ingang van 1 januari 2019 anders dan u gewend bent. De nieuwe afvalkalender voor uw wijk kunt u bekijken via www.mijnafvalwijzer.nl  of via de ‘MijnAfvalwijzer’ app op de telefoon of tablet.

Milieuparkjes
In Heerhugowaard zijn op diverse plekken milieuparkjes ingericht waar u oud papier, karton, glas, textiel en PMD kwijt kunt. De oranje containers voor PMD afval  gaan daar weg, De PMD containers bij supermarkten en rondom winkelcentra blijven. De meeste oranje containers kunnen verdwijnen, omdat het PMD afval voortaan bij u thuis wordt opgehaald. Op www.heerhugowaard.nl/waar-breng-ik-mijn-afval is te zien op welke plekken de bakken blijven staan.  Bij de supermarkten en rondom winkelcentra blijven de containers staan als alternatief voor de rolcontainer aan huis voor mensen die in de hoogbouw wonen en geen eigen afvalcontainers aan huis hebben.

Bewoners hoogbouw
Voor bewoners van de hoogbouw verandert er het minst. U kunt uw restafval en GFT nu al kwijt in de inpandige afvalcontainers van uw appartementencomplex of in de ondergrondse verzamelcontainer  (na)bij uw appartementencomplex. Dat blijft zo. Voor het andere afval hopen wij dat u dat gescheiden aanbiedt/blijft aanbieden bij de milieuparkjes en supermarkten (voor PMD-afval). Bij hoogbouw met inpandige afvalcontainers kunnen grijze restafval containers worden omgeruild voor GFT of PMD containers, zodat beter afval scheiden binnen handbereik is. De vereniging van eigenaren of verhuurder kan zich hiervoor melden bij de gemeente.

Eén maat rolcontainer
De gemeente Heerhugowaard wil toe naar één maat rolcontainer, die van 240 liter. De mix van twee maten containers levert in de praktijk teveel problemen op bij het ophalen. De kleinere bakken worden via ‘natuurlijk verloop’ vervangen door de 240 liter containers.

Afval scheiden is noodzakelijk
Afval bevat veel waardevolle grondstoffen die opnieuw bruikbaar zijn als deze in de goede bak terecht komen. Van gescheiden afval worden nieuwe producten gemaakt. Dit bespaart weer nieuwe grondstoffen, energie en geld. Afval dat niet geschikt is voor hergebruik heet restafval. Dit gaat uiteindelijk de verbrandingsoven in. Het is dus zonde als daar nog bruikbare grondstoffen in zitten zoals PMD, papier, gft of textiel.

Bovendien moet de gemeente betalen voor iedere kilo afval die wordt verbrand, terwijl de gemeente minder betaald of juist geld krijgt voor afval dat kan worden hergebruikt. Met meer grondstoffen en weinig restafval kan de gemeente de afvalstoffenheffing voor u dus zo laag mogelijk houden. Door met elkaar  ‘Aan de bak!’ te gaan probeert de gemeente het voor u zo makkelijk mogelijk te maken om afval te scheiden.