Vier bijeenkomsten over mogelijkheden zonnevelden en windmolens

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard nodigen inwoners en ondernemers uit voor een gesprek over de mogelijkheden van zonnevelden en windmolens. Vanuit de Regionale Energiestrategie zijn vier gebieden in Langedijk en Heerhugowaard in beeld waar eventueel zonne- en/of windenergie gerealiseerd kan worden. Dat zijn: Breekland en Zuiderdel in Langedijk en Alton en Westfrisiaweg in Heerhugowaard. Voor ieder gebied wordt in februari of maart een participatiebijeenkomst georganiseerd.

Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord van Parijs is aangegeven dat landen meer zonne- en windenergie op land dienen op te wekken om de CO2-uitstoot te verminderen. Om deze opgave te realiseren wordt in elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard maken daarbij onderdeel uit van de regio Noord-Holland Noord. In een RES staan (per gemeente) zoeklocaties aangegeven voor het opwekken van zonne- en/of windenergie.

Voor Langedijk en Heerhugowaard zijn uit de openbare RES ateliers tot nu vier gebieden naar voren gekomen waar eventueel zonne- en/of windenergie gerealiseerd kan worden. Dat zijn: Breekland, Zuiderdel (Langedijk), Alton en Westfrisiaweg (Heerhugowaard).

Participatiebijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden deelnemers geïnformeerd over de Regionale Energiestrategie en hoe de zoekgebieden voor zonne- en/of windenergie tot stand zijn gekomen. De mogelijkheden en voorwaarden om zonnevelden en windmolens in deze zoekgebieden te realiseren worden tijdens de bijeenkomsten besproken.

De participatiebijeenkomsten worden digitaal gehouden op:

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Tijd Bijeenkomst over:
Maandag 22 februari 19:30 uur Westfrisiaweg
Donderdag 25 februari 19:30 uur omgeving Zuiderdel
Maandag 1 maart 19:30 uur omgeving Breekland
Maandag 4 maart 19:30 uur Alton

Aanmelden

Aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten kan per e-mail via duurzaamheid@heerhugowaard.nl, onder vermelding van zoekgebied(en), of telefonisch via 14 072.

Informatie

Informatie over de vier zoekgebieden voor zonne- en/of windenergie in Langedijk en Heerhugowaard is te vinden op de pagina Duurzame Energie. Alle informatie over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord is te vinden op de website van energieregio Noord-Holland Noord.

Naar overzicht