Verzin een naam voor de nieuwe gemeente

Van 26 november tot en met 11 december kunnen inwoners van Heerhugowaard en Langedijk een naam kiezen voor hun nieuwe gemeente.

Er zijn geen voorwaarden waaraan de nieuwe naam moet voldoen. De naam kan verwijzen naar het verleden of is juist toekomstgericht. Het kan een anagram zijn of een andere creatieve vondst. 

Hoe wordt de naam uiteindelijk gekozen?

‘Dus verras ons’, moedigt de namencommissie aan. Die commissie bestaat uit de twee burgemeesters, de wethouders John Does en Jasper Nieuwenhuizen en de plaatsvervangend voorzitters van beide gemeenteraden Hans de Graaf en Stefan Brau. Zij kiezen uit alle inzendingen vijf of zes namen die vervolgens aan alle inwoners worden voorgelegd. De inwoners kunnen dan aangeven hoe zij tegenover die namen staan: positief, neutraal, negatief. De naam die de minst negatieve gevoelens oproept wordt de nieuwe naam. Die wordt in maart 2020 bekend gemaakt. Voor de inzenders van de uiteindelijk winnende naam is er een beloning. 

Hoe kunt u een naam indienen?

Er zijn drie mogelijkheden om een naam in te dienen.

  • Via het online formulier.
  • Via een antwoordcoupon die staat in het Heerhugowaards Nieuwsblad van 26 november en het Langedijker Nieuwsblad van 27 november.
  • Op een van de volgende locaties: 
    - Langedijk: de Binding, De Anbouw, De Geist, Het Behouden Huis en café de Bonte Koe.
    - Heerhugowaard: gemeentehuis, wijkcentrum De Horst, buurthuis De Ezel, buurthuis de Hoeksteen, buurthuis de Deel en wijkcentrum De Zon.

Wat betekent een nieuwe gemeentenaam eigenlijk in de praktijk?

Een nieuwe naam betekent in de praktijk van alle dag niet zo heel veel. Postcodes blijven hetzelfde. Inwoners wonen straks ook nog gewoon in Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk of Heerhugowaard. Die naamborden blijven ook gewoon bij de toegang tot de dorpen/stad staan. Alleen staat daar straks de nieuwe gemeentenaam onder.
Bij de aanvraag/verlenging van een paspoort of rijbewijs komt de nieuwe naam te staan. Bestaande documenten blijven met de ‘oude’ naam gewoon geldig. Ook in uittreksels vabn het bevolkingsregister en bij geboorte-inschrijving komt de naam van de nieuwe gemeente. Op de verkeersborden blijven de namen van de huidige dorpen/stad staan. Alleen de naam Langedijk verdwijnt op de verkeersborden en wordt vervangen door de nieuwe naam.

Meer weten over de fusie? Kijk op de fusie-pagina voor meer informatie.