Veiligheidsmonitor van start ter verbetering van beleid

De Veiligheidsmonitor 2021 gaat binnenkort van start. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt.

Deelname op uitnodiging

In​ de gemeente​n Langedijk ​en Heerhugowaard zijn steekproefsgewijs inwoners geselecteerd voor het onderzoek. Binnenkort ontvangen zij per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen. Bent u geselecteerd? Dan vragen wij u om hieraan deel te nemen.

Veiligheidsbeleid

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Deze resultaten worden in maart 2022 verwacht.

Naar overzicht