Uitnodiging ondernemersavond Visie Werklocaties

Afgelopen half jaar is de economie op z’n kop gezet. Waar we in februari in onze bijeenkomst over de ‘Visie werklocaties’ nog spraken over hoogconjunctuur, is het nu de onzekerheid van de economie die centraal staat. Mede daarom is inzicht in onze werklocaties in Heerhugowaard en Langedijk nog belangrijker. 

Graag nodigen we u uit om op maandag 21 september van 19.30 tot 21.00 uur fysiek in ‘Heer Hugo’ (Gildestraat 2 te Heerhugowaard) of online via Zoom de concept-visie werklocaties van reacties te voorzien en mee te denken en actief mee te werken aan de uitvoeringsagenda van onze bedrijventerreinen.

Concept-visie

Afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een concept-visie om te bekijken hoe we onze werkterreinen aantrekkelijk en economisch toekomstbestendig kunnen houden. Variërend van bedrijfshuisvesting en duurzaamheid tot ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. Daarnaast zijn we ingegaan op wat we per werklocaties de komende tijd als uitvoeringsagenda zien. De visie is voor de fusiegemeente de basis voor:

 • Een afwegingskader voor nieuwe initiatieven.
 • Een perspectief: een handvat aan initiatiefnemers.
 • Inzicht in de kansen en beperkingen vastleggen rondom functiemenging, transformatie en herstructurering op de verschillende werklocaties. 
 • Inzicht in het onderscheidend vermogen tussen bedrijventerreinen. Daarbij de zorg dat de juiste bedrijven op de juist plek terecht komen.

Waarom is het belangrijk dat u erbij bent?

Het is nog een concept-visie. U geeft uw mening over het concept en denkt mee over de uitvoeringsagenda. U kunt aangeven hoe u aankijkt tegen de visie en werkt actief mee aan bedrijventerreinen met toekomstperspectief. Uw input is belangrijk om te komen tot een actueel en breed gedragen visie op onze werklocaties. De bedoeling is dat de visie in oktober in college ter besluitvorming komt en in november in de beide gemeenteraden wordt behandeld.

Programma

 • 19.15 uur: Fysieke ontvangst met koffie en online ontvangst in de wachtkamer
 • 19.30 uur: Opening en welkom door wethouders Jasper Nieuwenhuizen en Monique Stam
 • 19.40 uur: Presentatie onderzoeksresultaten Stec Groep
  Weergave concept-visie werklocaties en uitvoeringsagenda 
 • 20.20 uur: Interactieve reacties 
 • 21.00 uur: Vervolgtraject en afronding

Covid-19: hybride vorm

Door het coronavirus hebben wij nagedacht op welke wijze wij deze bijeenkomst kunnen houden. De bijeenkomst zal in hybride vorm plaatsvinden: u kunt kiezen of u fysiek aanwezig wilt zijn of de bijeenkomst online wilt volgen via Zoom. 

De fysieke bijeenkomst zal plaatsvinden in de grote zaal van ‘Heer Hugo’ voor maximaal 50 deelnemers zodat er voldoende ruimte is om afstand te houden tot elkaar. Als u ervoor kiest om fysiek aanwezig te zijn, gaan we er vanuit dat u alleen komt als u geen klachten heeft en zich tijdens de avond aan de RIVM richtlijnen houdt. 

Indien u liever de bijeenkomst online via Zoom wilt volgen, krijgt u tijdens de avond de mogelijkheid om reacties in te brengen. U ontvangt voor de toegang een Zoomlink, uitleg en inloggegevens per e-mail.

Aanmelden verplicht

Aanmelden is in beide gevallen noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via het  aanmeldformulier door uw gegevens in te vullen en uw keuze van aanwezigheid aan te geven. Aanmelden kan tot en met 20 september.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Meer informatie

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u onze accountmanagers bedrijven bereiken. Mail Nathalie de Groot of Joost Kamps

Wij hopen u op 21 september te mogen begroeten, fysiek of digitaal! 

Naar overzicht