Plastic, metaal (blik) en drankkartons vanaf 2019 thuis opgehaald

Vanaf 2019 worden plastic afval, blikjes en drankenkartons thuis opgehaald. De gemeente wil hiermee het inzamelen van gescheiden afval verder verbeteren.

Laagbouwwoningen krijgen een extra rolcontainer voor Plastic, Metaal (Blik) en Drankenkartons (PMD). Deze container wordt, net als de groene bak voor GFT (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten) en de grijze bak voor restafval, eens in de 2 weken geleegd.

Restafval verminderen

In de grijze rolcontainer belanden nog te vaak afvalsoorten die goed zijn te recyclen. Van GFT kan compost en biogas worden gemaakt en ook plastic is een goede grondstof voor vele nieuwe producten. Voor het verwerken van (rest)afval betaalt de gemeente geld aan de afvalverwerker. Het verwerken van grondstoffen zoals GFT en plastic kost veel minder en levert in sommige gevallen zelfs geld op. Er is dus naast een voordeel voor het milieu, ook een financieel voordeel. De overheid maakt het verwerken van restafval steeds duurder. Vaak hebben de gemeenten die het beste hun afval scheiden, gemiddeld een lagere afvalstoffenheffing. Het goed gescheiden van afval zorgt er dus voor dat de kosten voor de verwerking van uw afval niet verder oploopt.

Van 57% naar 75% scheiden

Het doel in Heerhugowaard is om driekwart van afval in Heerhugowaard goed te scheiden (meer mag natuurlijk ook). Dat kan alleen als u zorgt dat er zo weinig mogelijk plastic, papier, metalen en GFT bij het restafval terecht komt. Op dit moment wordt 57% van het afval goed gescheiden. Om afval scheiden makkelijker te maken, krijgen alle huishoudens met een laagbouwwoning een extra rolcontainer voor PMD. Verder zijn er in Heerhugowaard nog andere mogelijkheden om afval gemakkelijk in de juiste bak te gooien. Zoals de milieuparkjes in de verschillende wijken, bij supermarkten, winkelcentra en op de Gemeentewerf.