Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Momenteel zijn onze online formulieren niet altijd optimaal bereikbaar. Vanwege het coronavirus is het beperkt mogelijk om zaken in het gemeentehuis te regelen.

Daarom worden de online formulieren vaker ingevuld dan normaal. Met name tussen 11.00 en 12.30 leidt dit tot problemen. We willen u vragen wanneer het niet lukt, dit op een ander tijdstip nog eens te proberen. Dit kan in principe de hele dag.

We zijn met de leverancier in gesprek om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Onze leverancier heeft al een aantal maatregelen genomen en gaat hier de komende tijd mee door. Maar momenteel hebben we geen zicht op een definitieve oplossing.

Heeft u het meerdere malen geprobeerd en kan uw aanvraag niet wachten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 14 072. U hoeft het niet te melden wanneer een formulier niet bereikbaar is. 

Naar overzicht