Onkruid in steegjes. Wie ruimt dat op?

De gemeente krijgt regelmatig het verzoek onkruid weg te halen. Dat doet de gemeente wel, maar lang niet overal.

De meeste steegjes in Heerhugowaard zijn zogeheten ‘achteromsteegjes’: steegjes die toegang geven tot de achtertuin van woningen. Bij huurwoningen is de verhuurder als eigenaar van de woningen (meestal een woningcorporatie) verantwoordelijk voor het onderhoud (lees: verwijderen van onkruid) van die steegjes. Bij koopwoningen zijn dat eveneens de eigenaren; individuele eigenaren dus. Bij deze achteromsteegjes kunnen bewoners (huurders en eigenaren) natuurlijk met elkaar afspreken om die een paar keer per jaar schoon te maken of anderszins ‘leuk te maken’.

Verder zijn er steegjes die niet direct toegang geven tot woningen maar een verbinding zijn tussen straten. Daar doet de gemeente het onderhoud.

Onderhoud afvoerputten

Ook het onderhoud afvoerputten is de verantwoordelijkheid van de verschillende eigenaren. Het komt regelmatig voor dat afvoerputten in steegjes regelmatig verstopt zijn. Dat zorgt voor wateroverlast in natte perioden. Gooi afval, zand en andere zaken dus niet in de afvoerput, maar in de containers die daarvoor bedoeld zijn. Of breng het naar de gemeentewerf op de Beukenlaan 25.

Naar overzicht