Nieuwe wethouders benoemd

 • 8 mei 2018

Op dinsdag 8 mei zijn de nieuwe wethouders benoemd. Nieuw zijn John Does van de HOP en Jan van der Starre van Senioren Heerhugowaard. Gido Oude Kotte van het CDA en Monique Stam van het VVD komen terug in het nieuwe college. In de gemeenteraad hebben HOP, Senioren Heerhugowaard, CDA en VVD samen 21 van de 31 raadszetels. De speerpunten van het nieuwe college staan beschreven in het ambitiedocument (F)Luisterend besturen (pdf, 1,6 MB)

De voorlopige portefeuilleverdeling is als volgt, maar kan nog wijzigen:

Wethouder voor CDA G. (Gido) Oude Kotte (en 1e-loco burgemeester)

 • Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen reintegratie wsw, beschut werken, schuldhulp minima en armoedebeleid, jongerenloket, fusie WNK en Haltewerk en regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk)
 • Financiën (maatschappelijk vastgoed, inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)
 • Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT)
 • Project Ambtelijke Fusie met Langedijk (Beleid)
 • Project Middenweg Zuid
 • Project De Bever
 • Project Reijnderseiland

Wethouder voor VVD M. (Monique) Stam (en 2e-loco burgemeester)

 • Economische Zaken (inclusief toeristische recreatie, beleid bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, vestigingsklimaat en regionale samenwerking)
 • Citymarketing
 • Mobiliteit (inclusief verkeer en vervoer, parkeerbeleid, fietsbeleid, ov knooppunten)
 • Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, woningbouwprogramma)
 • Duurzaamheid
 • Project Onderdoorgang stationsgebied, inclusief Broekhorn
 • Project De Vaandel
 • Project Stadshart
 • Project Heliomare
 • Project Alton

Wethouder voor HOP J. (John) Does (en 3e-locoburgemeester)

 • Ruimtelijke Ordening (inclusief omgevingsvergunningen)
 • Evenementen (beleid)
 • Onderwijs en Jeugd (inclusief jeugdhulp, passend onderwijs en kinderopvang)
 • Kunst, Cultuur en Erfgoed (inclusief Bibliotheek)
 • Project Omgevingswet
 • Project De Draai
 • Project Heerhugowaard Zuid
 • Veilig Thuis

Wethouder voor Senioren Heerhugowaard J. (Jan) van der Starre (en 4e-loco burgemeester)

 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, ouderenbeleid, welzijn (MET) en volksgezondheid en GGD)
 • Inrichting en beheer openbare ruimte (Stadsbedrijf, HVC, RBO, Rijnwest, volkstuinen)
 • Sport, spelen en sportieve recreatie
 • Project Centrumwaard

Portefeuille burgemeester Burgemeester, B. Blase

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Toezicht en handhaving
 • Huiselijk geweld
 • Ondermijning
 • Intergemeentelijke samenwerking en bestuurlijke organisatie
 • Bestuurlijke coördinatie en Juridische zaken
 • Representatie
 • Stedenband
 • Project Ambtelijke fusie (Samenwerking)