Melden evenement voor 2019

Wilt u een evenement organiseren in 2019? Meld dit dan aan voor 1 oktober van dit jaar.

Evenementen die op tijd zijn aangemeld worden opgenomen in de jaarplanning van de hulpdiensten. Aan de hand van die aanvraag wordt een risicoinschatting van het evenement gemaakt. Ook krijgen zij voorrang op het gebruik van het terrein waar het evenement gepland staat.

Evenementen die niet voor 1 oktober zijn aangemeld lopen het risico dat ze worden geweigerd.

Evenementen melden kan op pagina Evenementen