Masterplan stationsgebied vastgesteld

De gemeente gaat verder met de spoorondergang en de verdere ontwikkeling van het stationsgebied met spoorpartijen, provincie en diverse initiatiefnemers. Daartoe heeft het college onder andere op 2 juni het concept van het Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard (pdf, 11,99 MB) vastgesteld.

Betere inpassing

De gemeente heeft de laatste tijd nadrukkelijk de opgave voor het Heerhugowaardse stationsgebied bekeken vanuit het perspectief van beoogd fusiegemeente ‘Dijk & Waard’. De samenwerking met het bestuur van Langedijk heeft zo geleid tot een nog betere inpassing van deze OV-knooppuntontwikkeling in beide gemeenten.

Planning

Op 10 juni is het tussentijdse resultaat gepresenteerd aan beide raden. Eind juni zal vervolgens nog een keer een online sparringsmoment zijn met de voormalig klankbordgroepleden die met elkaar de basis voor het masterplan hebben gelegd. Na de zomervakantie volgt een inloopavond of webinar voor alle geïnteresseerden en tegen het einde van het jaar wordt het masterplan aan de gemeenteraad van Heerhugowaard ter vaststelling voorgelegd.

Naar overzicht