Inwoners positief over veiligheidsbeleving en leefbaarheid

De veiligheidsbeleving in Heerhugowaard is verbeterd. Het onveiligheidsgevoel is met 5 procentpunt afgenomen (van 16% naar 11%) en inwoners geven de leefbaarheid in Heerhugowaard een 7.6 als ‘rapportcijfer’.’ Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 die is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met I&O Research.

De veiligheidsmonitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd en geeft inzicht in hoe inwoners denken over de leefbaarheid van de woonbuurt, hoe zij de buurtoverlast beleven, slachtofferschap en veiligheidsbeleving. Daarnaast worden inwoners gevraagd over het functioneren van de gemeente op het gebied van veiligheid en de tevredenheid over de politie.

De resultaten zijn een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Het oordeel over de leefbaarheid in Heerhugowaard was in 2017 een 7,4 en in 2013 een 7,3. Over het onveiligheidsgevoel geeft 11 procent van de inwoners van Heerhugowaard aan dat zij zich wel eens onveilig voelen in de buurt. In 2013 was dit nog 20 procent. Vrijwel geen enkele inwoner voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt in Heerhugowaard.

Parallel met deze verbetering is ook een verbetering zichtbaar in de tevredenheid over het functioneren van de gemeente op de aanpak van leefbaarheid en veiligheid.
Naast positieve resultaten zijn er ook indicatoren met minder ontwikkeling. Zo is de tevredenheid over de fysieke kwaliteit nauwelijks veranderd en hebben de inwoners in Heerhugowaard het idee dat de criminaliteit is toegenomen. De cijfers laten echter een andere trend zien: het slachtofferschap laat na een jarenlange daling een stabiel beeld zien.

Belangrijkste resultaten:

  • De leefbaarheid in de woonomgeving wordt beter gewaardeerd;
  • De tevredenheid over het functioneren van de gemeente op de aanpak van leefbaarheid en veiligheid is toegenomen;
  • Er wordt minder sociale overlast in de buurt ervaren, maar wel meer fysieke verloedering;
  • Het veiligheidsgevoel is toegenomen in 2019;
  • Het slachtofferschap van criminaliteit is in 2019 weinig veranderd ten opzichte van 2017;
  • Inwoners zijn meer tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen;
  • Het aantal contacten met de politie neemt af;
  • Op het vlak van veiligheidsbeleving lopen de ontwikkelingen in de gemeente Heerhugowaard voor op de landelijke ontwikkeling.
Naar overzicht