Inwoners kunnen kiezen uit zes namen nieuwe gemeente

Op 30 oktober hebben beide raden na een fusieraad een besluit genomen over het naamgevingsproces voor de naam van de nieuwe gemeente. Het besluit was om de inwoners de naam te laten kiezen. Inmiddels is de eerste peiling onder de inwoners afgerond en heeft de commissie zes namen vastgesteld. De namencommissie, Leontien Kompier, Bert Blase, Jasper Nieuwenhuizen, John Does, Stefan Brau en Hans de Graaf, waren woensdagavond 18 december eensgezind in de totstandkoming van deze zes namen. De namen zijn: Broekerwaard, Dijk en Waard, Geestmerambacht, Heerhugowaard, Langewaard, Langedijk.

Bij deze keuze is gebruik gemaakt van een aantal criteria:

  • De naam is publieksfavoriet
  • De naam heeft een historische waarde
  • De naam kent een aardrijkskundige verwijzing/het is een bekende naam
  • De naam is aantrekkelijk in economische zin 
  • De naam mag niet te lang zijn

Vier van de zes namen zijn gekozen omdat het de vier populairste namen zijn onder alle 3000 inzendingen. Daar heeft de commissie nog twee namen uit de 3000 inzendingen aan toegevoegd. Deze namen werden het meest genoemd door de zes leden; aantrekkelijk, niet te lang en ook van historische waarde. 

Wanneer stemmen?

Inwoners konden tot donderdag 16 januari 2020 hun mening geven over de zes namen via een online formulier of stemkaart.

Let op! Het is niet meer mogelijk om te stemmen. Iedere inwoner mocht 1 keer stemmen. Ter controle werd om uw postcode gevraagd. Van iedere naam moest worden aangegeven hoe men stond tegenover de nieuwe naam: positief, negatief, neutraal.

Wie mag stemmen?

Er is geen leeftijd aan verbonden. In de kinderkrant 'Jong Heerhugowaard' is eerder de vraag gesteld wat kinderen een goede naam voor de gemeente vonden. De kinderen kwamen met verschillende ideeën zoals Langewaard of Dijkerwaard. Hier is ook naar gekeken bij het kiezen van de zes namen.